Aktualności

Zakończył się przegląd techniczny zakładu

W Ekospalarni zakończył się coroczny, obowiązkowy, planowy przegląd techniczny instalacji. Objął wszystkie istotne elementy zakładu, sprawdzone i wymienione zostały części eksploatacyjne oraz szybkozużywające się. Dzięki dokładnemu i sprawnemu przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych prac instalacja jest gotowa do stabilnej pracy przez kolejny rok.

- Jak co roku przegląd przeprowadzany był etapami, tak by czas, kiedy Ekospalarnia jest całkowicie wyłączona z eksploatacji był jak najkrótszy. W pierwszej kolejności wygaszona została linia nr 1: kocioł został dokładnie wyczyszczony, sprawdzono i poddano konserwacji wszystkie elementy rusztu, przegrzewaczy pary, linii oczyszczania spalin z przeglądem i wymianą filtrów workowych, aż do wentylatorów wyciągowych komina. Następnie wyłączyliśmy linię nr 2 i tym samym rozpoczęliśmy całościowy przegląd instalacji, który trwał tydzień– tłumaczy Wojciech Wróbel, zastępca dyrektora Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Coroczne przeglądy okresowe są standardem eksploatacyjnym dla wszystkich pracujących spalarni, zarówno w Polsce jak i za granicą. Już drugi rok z rzędu przegląd odbywa się w wyjątkowych warunkach pandemii koronawirusa, co oznacza szczególne obostrzenia sanitarne nałożone zarówno na firmy wykonujące prace jak i pracowników KHK SA wykonujących swoje obowiązki w lokalizacji przy ul. Giedroycia 23.