Aktualności

Porozumienie KHK S.A. z Uniwersytetem Jagiellońskim

19 października w podpisano porozumienie pomiędzy Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w sprawie przystąpienia uczelni do Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

Porozumienie podpisali prezes zarządu KHK Tadeusz Trzmiel i członek zarządu Witold Śmiałek oraz reprezentujący uniwersytet prof. dr hab. Piotr Jedynak, prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Obecny przy podpisywaniu dokumentu rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel podziękował prezesowi KHK za pomoc w zabezpieczeniu dostaw energii elektrycznej dla uniwersytetu.

Zaznaczył, że propozycja nowej ceny prądu przesłana przez spółkę Tauron była o 154 mln zł netto wyższa od dotychczasowej i dlatego nie zdecydował się na podpisanie umowy.

Przypomniał także, że toczy się dyskusja, czy uczelnie będą mogły korzystać z tzw. cen regulowanych oferowanych przez rząd (co zagwarantowałoby dostarczanie energii po cenach wyższych niż obecnie, ale jednak skala podwyżek byłaby zdecydowanie mniejsza). 

W czwartek wieczorem 20.10.22  Sejm uchwalił ustawę zamrażającą ceny energii na 2023 r. dla podmiotów wrażliwych, w tym uczelni, szpitali, żłobków oraz małych i średnich firm na poziomie nie wyższym niż 785 zł za 1 MWh. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

- Czujemy się wyróżnieni, jako Krakowski Holding Komunalny, że możemy  pomóc  w przedłużeniu  ciągłości działania  Uniwersytetu Jagiellońskiego w obszarze zaopatrzenia w energię elektryczną. Mam świadomość, że wspólnie pracujemy  w okresie szczególnego ryzyka zarówno z zakresie energetyki jak i stanowienia prawa, dlatego chcę zadeklarować, że zrobimy wszystko by maksymalnie spełnić oczekiwania uniwersytetu – podkreślił podczas spotkania Tadeusz Trzmiel – prezes KHK S.A.

Współpraca między stronami będzie dotyczyć także wspólnych prac badawczych oraz rozwojowych, szczególnie w dziedzinie nauk prawnych, komunikacji społecznej, nauk przyrodniczych i technicznych.

Przypominamy: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie jest liderem Krakowskiej Grupy Zakupowej oraz pełni funkcję spółki dominującej w Podatkowej Grupie Kapitałowej, w skład której wchodzą także Agencja Rozwoju Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne oraz Wodociągi Miasta Krakowa.