Aktualności

W Krakowie powstaje nowa podatkowa grupa kapitałowa

1 stycznia 2018 roku kończy działalność dotychczasowa grupa podatkowa utworzona z miejskich spółek komunalnych skupionych w portfelu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. i rozpocznie działalność nowa podatkowa grupa kapitałowa działająca w oparciu o nowe przepisy podatkowe i poszerzona o spółkę ARM S.A. Umowę o jej utworzeniu podpisały wszystkie Spółki wchodzące w skład Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., a więc: MPWiK SA, MPK SA, MPEC SA, KHK SA i ARM SA. W dniu 20 października 2017 roku Naczelnik MUS wydał decyzję o rejestracji nowej PGK i potwierdził, że umowa spełnia wszystkie wymogi określone prawem.

Utworzenie przez KHK wraz z jego spółkami podporządkowanymi grupy podatkowej pozwoli na osiągniecie oszczędności podatkowych rzędu 4 mln rocznie w zależności od wyników finansowych grupy. W ten sposób dotychczas działająca PGK uzyskała w latach 1996 – 2016 oszczędności w wysokości ok 105 mln. zł.

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie został utworzony na podstawie Uchwały Nr LV/488/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1996 roku. Uchwała ta określała cele i zakres działania KHK SA jako spółki dominującej w grupie kapitałowej, w której spółkami zależnymi są: MPEC SA, MPK SA i MPWiK SA.

Uchwała określiła także warunki utworzenia i funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej (PGK) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Na podstawie tej uchwały spółki komunalne podpisały umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej na lata 1997-1999. W 1999 roku spółki podpisały kolejne umowy o przedłużeniu funkcjonowania PGK na lata 2000-2009, a następnie na lata 2010-2019.

Dnia 4 listopada 2009 r. Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr LXXXIV/1101/09 podjęła decyzję w sprawie wniesienia akcji Agencji Rozwoju Miasta S.A. do Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA w Krakowie. Obowiązujące wtedy przepisy podatkowe nie pozwalały na rozszerzenie funkcjonującej PGK o nowy podmiot na dotychczasowych zasadach. Obecnie, w oparciu o nowe przepisy podatkowe, Krakowski Holding Komunalny S.A. realizując decyzje Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta włączył do podatkowej grupy spółkę ARM S.A.