Aktualności

Więcej ekologicznej energii

Krakowska Ekospalarnia zakończyła kolejny rok efektywnej pracy, który minął pod znakiem wzrostu produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Nowością jest pilotażowy projekt produkcji energii ze słońca i zasilania nią wewnętrznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

- Już dziś spółki komunalne aż 30 procent swojego zapotrzebowania na energię elektryczną zaspokajają energią pochodzącą z własnej produkcji - z ferm fotowoltaicznych, z energii produkowanej w Ekospalarni czy turbiny wodnej na tranzycie wody pitnej z Dobczyc do Krakowa. Chcemy, aby ten wynik z roku na rok był coraz lepszy – zaznacza Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie.

Wśród wszystkich spółek miejskich, największym producentem ekologicznej energii jest Ekospalarnia. W 2019 roku spaliła 219 569,210 ton odpadów. W wyniku ich termicznego przekształcenia wyprodukowała i wysłała do sieci 64 970,551 MWh energii elektrycznej oraz 970 279,000 GJ energii cieplnej. To więcej o – kolejno – 14% i niemal 18% niż w roku 2018. Wzrost wyprodukowanych i sprzedanych ilości energii jest efektem optymalizacji pracy poszczególnych elementów instalacji a także bardziej ujednoliconemu strumieniowi odpadów trafiających do Ekospalarni, na co niewątpliwie wpłynęły wprowadzone w kwietniu ubiegłego roku nowe zasady segregacji. Warto przypomnieć, że nowe przepisy w zakresie segregacji odpadów, wynikały z konieczności dostosowania polskiego prawa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej a także z potrzeby ujednolicenia zasad segregacji na terenie całego kraju.

„Zielona” jest nie tylko energia z odpadów. Za taką uznaje się także energię ze słońca. W 2019 r. na dachu budynku administracyjnego Ekospalarni oraz na wiacie samochodowej zamontowano moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 41 kWp (kilowatopików), co pozwala na uzyskanie ok. 47 MWh energii elektrycznej rocznie. Energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznej wykorzystywana jest do zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 
– Można z całą pewnością powiedzieć, że pojazdy ładowane ze stacji wewnętrznych zamontowanych na terenie Ekospalarni jeżdżą na czystym, ekologicznym paliwie. Wynajem samochodów zeroemisyjnych oraz projekt fotowiltaiki są częścią szeroko rozumianej polityki antysmogowej miasta. Krakowski Holding Komunalny S.A. zamierza w przyszłości wystąpić o środki zewnętrzne w celu stworzenia farmy fotowoltaicznej na dachu budynku gospodarki odpadami poprocesowymi – dodał T. Trzmiel. Prezes Zarządu KHK S.A.