Aktualności

Współpraca KHK SA z AGH

Krakowski Holding Komunalny SA rozpoczął współpracę z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie. Porozumienie między instytucjami zostało podpisane 12 listopada i będzie skutkować podjęciem prac badawczo-rozwojowych w zakresie przedsięwzięć związanych z potrzebami Gminy Miejskiej Kraków, misji oraz działań statutowych KHK SA.

               - Wśród najważniejszych obszarów współpracy należy wymienić te związane z eksploatacją Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Planowane prace badawczo-rozwojowe będą dotyczyły kwestii związanych z procesami w nim zachodzącymi, prowadzeniem prac dyplomowych studentów AGH w zakresie związanym z działalnością Ekospalarni oraz wspólnego występowania o projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane przez instytucje krajowe i zagraniczne. Można powiedzieć że nasza współpraca już trwa, ponieważ trzech pracowników KHK SA rozpoczęło studia doktorskie na AGH. Wierzę, że ich rozprawy doktorskie pomogą nam ulepszyć pracę naszego zakładu – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA.

               Prof. Rafał Wiśniowski, Prorektor ds. Współpracy AGH dodaje: - Jednym z filarów działalności AGH jest kształcenie przyszłych ekspertów z zakresu ochrony środowiska, gospodarowania odpadami czy ekologicznych źródeł energii. Dlatego tak ważna jest dla uczelni ścisła współpraca z Krakowskim Holdingiem Komunalnym, który zajmuje się ekologicznymi rozwiązaniami na poziomie lokalnym. Jesteśmy pewni, że podpisane porozumienie przyczyni się nie tylko do powstania innowacyjnych badań i osiągnięć naukowych, ale też przysłuży się lokalnej społeczności i lepszej jakości życia w Krakowie.

               Warto podkreślić, że podpisane z AGH porozumienie jest elementem szerszej polityki KHK SA polegającej na współpracy z instytucjami badawczymi. W grudniu 2019 roku został podpisany list intencyjny z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk o współpracy w zakresie realizacji zadań statutowych KHK SA, których przedmiotem są badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie związanym z potrzebami Gminy Miejskiej Kraków ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu fotowoltaiki. W ramach tej współpracy prowadzone są pilotażowe projekty, m. in. dot. autonomicznego przystanku komunikacji miejskiej zasilanego energią wytwarzaną z urządzeń fotowoltaicznych. Z kolei we wrześniu 2020 roku KHK SA i Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny podjęły współpracę w ramach bieżącego funkcjonowania spółki i jej potrzeb w zakresie wsparcia technologicznego przez pracowników naukowych Instytutu. Pierwszym projektem badawczo-rozwojowym (B+R) jest projekt pn. „Badanie popiołów lotnych otrzymanych w procesie spalania odpadów komunalnych. Zagospodarowanie odpadów wtórnych w postaci popiołów lotnych”. W ramach porozumienia między instytucjami powstała wystawa „Zobaczyć niewidzialne. Wystawa fotografii mikrostruktur stopów metali i popiołów”, którą można było zobaczyć w dniach 28 września – 11 października na Placu Szczepańskim w Krakowie.