O nas

Elektryki w służbie krakowskich spółek

89 samochodów elektrycznych zasili flotę jednostek i spółek Gminy Miejskiej Kraków. Pojazdy będą służyć instytucjom miejskim w ramach wprowadzonej w życie w 2018 roku ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Pozyskiwanie samochodów elektrycznych dla instytucji miejskich jest elementem szerokiej polityki Gminy Miejskiej Kraków w zakresie ochrony powietrza. Decyzja ta ustanowiła także Kraków jednym z liderów elektromobilności wśród polskich miast. Krakowski Holding Komunalny S.A. pełni funkcję lidera grupy zakupowej pojazdów elektrycznych, w skład której wchodzi 38 jednostek miejskich i spółek. W związku z tym, KHK S.A. przygotował i przeprowadził postępowanie przetargowe, w wyniku którego przekazanych gminie zostanie 89 samochodów elektrycznych, w tym 1 bus, 25 samochodów dostawczych oraz 63 osobowe.

- Przekazuję w Państwa ręce kluczyki do 35 samochodów elektrycznych, którymi dzisiaj wyjedziecie na krakowskie ulice, i które będą pomagały w wypełnianiu waszych codziennych obowiązków. Już niebawem takich pojazdów będzie 89. Kraków jest pionierem walki ze smogiem. Mieszkańcy naszego miasta wymienili 45 000 pieców węglowych. Dbamy o flotę niskoemisyjną pojazdów komunikacji miejskiej, kupujemy coraz więcej autobusów elektrycznych. Zmiany w zakresie pojazdów osobowych zaczynamy od siebie – samochody zeroemisyjne sukcesywnie będą zastępować te spalinowe – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

W wyniku postepowania przetargowego wyłoniono dwóch wykonawców. Z firma Arval jednostki GMK podpiszą 33 umowy na 82 pojazdy, zaś firmą Expres 7 umów na 7 pojazdów. Dla każdego pojazdu okres najmu wynosi 36 miesięcy od dnia jego odebrania. Cena najmu długoterminowego obejmuje Cena najmu obejmuje całkowite ubezpieczenie w okresie najmu, serwis, opony zimowe z wymianą i przechowaniem, a także samochód zastępczy na okres awarii lub szkody komunikacyjnej. Ostateczny koszt wynajmu wszystkich 89 pojazdów na okres 36 miesięcy wynosi 18 500 000 zł.

- Nie da się być dzisiaj nowoczesnym i ekologicznym przedsiębiorstwem bez inwestycji w zeroemisyjny transport. Samochody elektryczne, które dzisiaj przekazujemy są kolejnym potwierdzeniem, że idziemy w dobrą stronę dbając o klimat i środowisko – zaznaczył Tadeusz Trzmiel, prezes zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

Wiele korzyści dla miasta

Przyjęte rozwiązanie w postaci najmu na okres 3 lat zapewniło wypełnienie wymaganych przepisami ustawy minimów. Warto zaznaczyć, że szacunkowe oszczędności w postaci efektu skali, wynikające z powołania grupy zakupowej, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań przetargowych na samochody elektryczne i stacje ładowania wyniosły ok. 2 350 000 zł. Ponadto należy zauważyć, że dzięki prowadzonym, przez KHK S.A., grupowym zakupom energii elektrycznej, miejskie pojazdy będą mogły ładować swoje akumulatory w cenach, które stanowią ekwiwalent około 40-50% kosztów tankowania tradycyjnego pojazdu spalinowego. Oznacza to oszczędności miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek w okresie 3 lat na poziomie ok. 800 tys. zł. dodatkowo na samych kosztach paliwa.

Efekt ekologiczny

- Naszym celem jest wsparcie walki o czyste powietrze w mieście, a także umożliwienie pojazdom miejskim swobodne poruszanie się po Krakowie po wejściu w życie uchwały o czystym transporcie. Ważne, że energia elektryczna w stacjach ładowania, które znajdują się w wielu jednostkach i spółkach, pochodzi z odnawialnych źródeł, to pozwala korzystać z tych pojazdów bez śladu węglowego - tłumaczy Tadeusz Trzmiel, prezes zarządu KHK S.A.

Średnia emisja CO2 dla samochodów spalinowych wynosi ok. 0,190 kg/km. Limit kilometrów zgodnie z warunkami przetargu dla jednego wynajmowanego samochodu elektrycznego wynosi 60 000 km w okresie 36 miesięcy najmu. Wyliczenie ograniczenia emisji CO2 dla 89 samochodów prezentuje się następująco: 0,190  x  60 000  x  89  =  1 014 600 kg = 1014,6 t. Mając na uwadze założony okres najmu pojazdów elektrycznych, wynoszący 36 miesięcy i założony w tym okresie przebieg 60 tys. kilometrów, osiągnięty efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji CO2 dla 89 samochodów wyniesie rekordowe 1 014,6 t.

Grupa zakupowa to nie tylko spółki

Krakowską grupę zakupową samochodów elektrycznych tworzy 38 miejskich instytucji, takich jak m.in. MPK SA, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Straż Miejska Miasta Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, Muzeum Krakowa, Muzeum Inżynierii i Techniki, Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej, MOPS czy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych.  Niektóre jednostki, ze względu na swoje położenie w ścisłym centrum Krakowa (np. obszarze UNESCO) całkowicie likwidują pojazdy spalinowe. Zakładane w postępowaniu samochody to nie tylko samochody osobowe, ale również np. dostawcze, zapewniające ekologiczny transport busy, dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wymagających szczególnej opieki, posiadające windę umożliwiającą bezpieczny wjazd, a także pojazdy dla Straży Miejskiej.

Mój elektryk – możliwe dodatkowe dofinansowanie

 Rozstrzygnięcie przetargu w formie najmu długoterminowego umożliwiło udział jednostkom i spółkom w programie „Mój elektryk”, który umożliwia uzyskanie dotacji do każdego samochodu zeroemisyjnego. Wsparcie z programu rządowego będzie mieć formę dopłat do zakupu nowych pojazdów oraz dopłat do opłat ustalonych w umowach z dostawcami samochodów.  Aktualnie wnioski o dofinansowanie w ramach tego programu składa 13 jednostek na 43 pojazdy, co pozwoli na otrzymanie dodatkowego dofinansowania wynoszącego 2 mln zł w skali całej grupy zakupowej.

Krakowska elektromobilność pozytywnie oceniona przez NIK

Od 1.01.2022 r. zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych każda gmina powyżej 50 tys. mieszkańców jest zobowiązana do posiadania pojazdów elektrycznych we flotach urzędów i jednostek samorządowych w ilości minimum 10%. Dodatkowo samorządowcy muszą zapewnić, że udział aut elektrycznych we flocie pojazdów służbowych będzie sukcesywnie wzrastał i do 2025 r. wyniesie 30 proc. Władze Krakowa podjęły decyzję o rozpoczęciu procesu wypełnienia ustawowych wymogów już dwa lata wcześniej, ponieważ już w 2019 roku wynajęto na okres 3 lat 47 samochodów elektrycznych.

Miasto Kraków podjęło odpowiedzialne działania w celu wypełnienia zapisów ustawy - to wnioski płynące z opublikowanego w 2020 roku raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jako jedyne z kontrolowanych miast, Kraków został oceniony przez NIK jednoznacznie pozytywnie. „Tylko 18% skontrolowanych miast przed ustawowym terminem obowiązek 10% udziału samochodów elektrycznych we flocie urzędów jednostek samorządowych. Jedynie dwa miasta (Kraków i Wrocław) skutecznie zrealizowały cel 10% udziału pojazdów z napędem alternatywnym przy świadczeniu zadań publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne lub spółki komunalne”. Miasta Kraków i Wrocław zdecydowały się na najem samochodów elektrycznych.

- Krakowski Holding Komunalny S.A. otrzymał wyróżnienia, nagrody, a także pozytywną ocenę Najwyższej Izby Kontroli w zakresie grupy zakupowej samochodów elektrycznych, które są potwierdzeniem naszej silnej pozycji jako lidera elektromobilności w Polsce. Przyjęty przez nas model stał się inspiracją dla wielu grup zakupowych w naszym kraju, a sam holding regularnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi samorządami stawiającymi czoła niełatwym wymaganiom ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych  – zaznacza Tadeusz Trzmiel, prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA.

Kraków wysoko oceniany za elektromobilność

Dotychczas dostrzeżono wysiłki Krakowa w obszarze elektromobilności. Wręczono certyfikaty „Miasto przyjazne elektromobilności” dla Urzędu Miasta Krakowa oraz „Przedsiębiorstwo przyjazne elektromobilności” dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA jako lidera krakowskiej grupy zakupowej. KHK SA został również nagrodzony specjalnym wyróżnieniem za strategię promującą elektromobilność w rankingu Firmy Przyjazne Elektromobilności 2022. To kolejne wyróżnienie dla spółki za skuteczne wdrażanie w Gminie Miejskiej Kraków projektu dostarczenia dla jednostek miejskich pojazdów zeroemisyjnych.