Szkolenia

Szkolenia archiwalne

29 wrz 2022 09:00-15:00

„Przyczyny i konsekwencje nakładanych przez UODO kar pieniężnych w kontekście odpowiedzialności pracodawców”

Celem webinarium jest zaznajomienie uczestników z przyczynami nakładania przez UODO kar pieniężnych. Przeanalizowane zostaną konkretne przykłady, decyzje UODO i wnioski z nich wynikające. W szczególności omawiane będą ewentualne nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych w procesach dotyczących zatrudnienia. Pozwoli to uczestnikom na ocenę prawdopodobieństwa i skutków zaistnienia podobnych problemów w swoich organizacjach. Przedstawione i przekazane zostaną pomocne materiały i narzędzia do oceny problematycznych sytuacji, zagrożeń, pozwalające stwierdzić, czy określony incydent bezpieczeństwa danych to już naruszenie ochrony danych osobowych. Czy, co i kiedy zgłaszać do UODO. Jak uniknąć kary za brak współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


27 wrz 2022 09:00-15:00

„ZUS w praktyce –składki i zasiłki w 2022 r. z uwzględnieniem zmian podatkowych wprowadzonych od 2022 r.”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


26 wrz 2022 09:00-15:00

„NOWOŚCI w prawie pracy i podatkach a lista płac 2022 r.”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


26 wrz 2022 09:00-14:00

„Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz błędy w procedurze zatrudniania cudzoziemców”

Rok 2022 to czas dynamicznych zmian w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

W styczniu zmiany dotyczące między innymi oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę. W lutym wojna w Ukrainie i jej następstwie marcowa ustawa – „z mocą wsteczną od lutego” – pozwalająca na szybką ścieżkę legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy oraz innych cudzoziemców uciekających przez wojną.

W marcu i kwietniu następne nowelizacje „specustawy” oraz innych ustaw regulujących status cudzoziemców. Program uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w 2022 r. oraz przygotowywane zmiany „Specustawy” dla obywateli Ukrainy i zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleń na pracę i pracę sezonową oraz informacji starosty, które weszły w życie lub wejdą w życie lipcu 2022 r. Wprowadzone zmiany w powiązaniu z dotychczasowymi przepisami spowodowały nie mały chaos w poczynaniach osób odpowiedzialnych za proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Prowadzący – korzystając z długoletniej praktyki i znajomości w zakresie bieżących przepisów – przekaże praktyczne uwagi dotyczące legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy oraz pozostałych obcokrajowców w Polsce. Szkolenie pozwoli zapoznać się ze stanowiskami Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania uczestników oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


23 wrz 2022 09:00-15:00

„Lista Płac nowości – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


23 wrz 2022 09:00-15:00

„Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne aspekty podatkowe 2022”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


23 wrz 2022 09:00-15:00

„Audyt dokumentacji pracowniczej – wpływ zmian na zakres dokumentacji pracowniczej”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


22 wrz 2022 09:00-15:00

„Umowa o pracę i zmiana jej warunków po nowelizacji – krok po kroku”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


20 wrz 2022 09:00-15:30

„Zasiłki w 2022 r.– Obowiązki płatnika składek z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


13 wrz 2022 09:00-15:00

„Uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze po zmianie przepisów”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


14 cze 2022 09:00-15:00

„Audyt dokumentacji pracowniczej 2022 – Jak najnowsze zmiany w prawie pracy wpłyną na zakres dokumentacji pracowniczej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

 

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


24 maj 2022 09:00-15:00

„Zmiany w prawie pracy w pigułce – kwestie praktyczne”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


23 maj 2022 09:00-15:00

„Podróże służbowe, oddelegowanie, pojazd samochodowy w firmie w 2022 r.”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


23 maj 2022 09:00-15:00

„Zarządzanie czasem własnym, organizacja pracy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


20 maj 2022 09:00-15:00

„Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika – regulacje prawne i zasady naliczania oraz zasady dokonywania potrąceń”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


19 maj 2022 09:00-15:00

„10 problemów z czasem pracy – jak je rozwiązać”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


19-20 maj 2022

„Kompendium płac 2022 - Czyli co każdy kadrowiec wiedzieć powinien”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


19 maj 2022 09:00-15:00

„Technika naliczania wynagrodzenia z poszczególnych umów – od brutto do netto plus koszty dodatkowe pracodawcy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Polski Ład”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


18 maj 2022 09:00-12:00

„Monitorowanie pracowników – czy i w jakim zakresie dopuszczalne zgodnie z RODO”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


16 maj 2022 09:00-14:30

„Delegowanie pracowników polskich i zagranicznych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

 

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


29 kwi 2022 09:00-15:00

„Umiejętności pracy w stresie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


27 kwi 2022 09:00-15:00

„VAT, PIT, CIT, Składka zdrowotna – Zmiany 2022”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


26 kwi 2022 09:00-15:00

„Praktyczne i najważniejsze zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w kontekście zatrudnienia”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


22 kwi 2022 09:00-15:00

„Lista płac w 2022 w praktyce – wyliczenia i pułapki”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


22 kwi 2022 09:00-15:00

„Zasiłki w 2022 r.– Obowiązki płatnika składek z omówieniem najnowszych i planowanych zmian”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


21 kwi 2022 09:00-14:00

„ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE POLSKI"

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


12 kwi 2022 09:00-15:00

„Audyt dokumentacji pracowniczej – zmiany i nowości”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


25 lut 2022 09:00-15:00

„Polski Ład: Lista płac w2022 z uwzględnieniem zmian wynikających z Polskiego Ładu” - Szkolenie uwzględnia Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


24 lut 2022 09:00-15:00

„Elektronizacja dokumentacji pracowniczej –zagadnienia praktyczne i pomocne stanowiska”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


23 lut 2022 09:00-15:00

„Zasady poprawnego gromadzenia, układania i przechowywania dokumentów w dokumentacji pracowniczej oraz winnych zbiorach związanych ze stosunkiem pracy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


22 lut 2022 09:00-15:00

„Zasada rozliczalności, czyli jak wykazać, że działamy zgodnie z RODO, również w kontekście dyrektywy o sygnalistach– tworzenie zadań, budowanie raportów, odpowiedzialność i sprawozdania IOD”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


18 lut 2022 09:00-13:30

„Polski Ład: Kadry 2022 z uwzględnieniem zmian wynikających z Polskiego Ładu”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


15 lut 2022 09:00-15:00

„Procedury w prawie pracy – praktyczne zasady stosowania, nowe rozwiązania prawne”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


10 lut 2022 09:00-15:00

„Czas pracy w urzędach i jednostkach organizacyjnych urzędów – zagadnienia praktyczne”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


31 sty 2022 09:00-14:00

„Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w 2022 r.”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


27 sty 2022 09:00-15:00

„Polski Ład: Lista płac w 2022 w praktyce – wyliczenia i pułapki” Szkolenie uwzględnia Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


26 sty 2022 09:00-15:00

„Nowy Ład Podatkowy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


22 gru 2021 09:00-15:00

"Czas pracy 2021/2022 – wybrane zagadnienia, najnowsze stanowiska Ministerstwa Pracy"

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


20 gru 2021 09:00-15:30

„Polski Ład - naliczanie podatków, składek i zasiłków od 2022 r. Obowiązki płatnika składek z uwzględnieniem najnowszych zmian i propozycji zmian”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


17 gru 2021 09:00-15:00

„Lista płac w 2022 z uwzględnieniem zmian wynikających z Polskiego Ładu”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


17 gru 2021 09:00-15:00

„Polski Ład: Nowy Ład Podatkowy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


16 gru 2021 09:00-15:00

„Prawo pracy 2022 r. - Przegląd niezbędnych stanowisk, opinii i wyroków”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


15-16 gru 2021

„Polski Ład: Płace dla zaawansowanych – kurs ekspresowy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


15 gru 2021 09:00-15:00

„Obowiązki płatnika, wybrane zagadnienia związane z płatnościami dokonywanymi za jego pośrednictwem”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


14 gru 2021 09:00-15:00

„Inwentaryzacja majątku jednostki - inwentaryzacja w dobie pandemii koronawirusa”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


14 gru 2021 09:00-15:00

„Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie zagadnienia problematyczne”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


10 gru 2021 09:00-12:00

„Monitorowanie pracowników – czy i w jakim zakresie dopuszczalne zgodnie z RODO”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


06 gru 2021 09:00-15:00

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2022 – najnowsze zmiany!”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


03 gru 2021 09:00-15:00

„Kadry 2022 z uwzględnieniem zmian wynikających z Polskiego Ładu”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


02 gru 2021 09:00-14:00

„Praktyczne aspekty zatrudniania cudzoziemców w Polsce”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


26 lis 2021 09:00-15:00

„Lista płac w 2022”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


24 lis 2021 09:00-15:00

„Czas pracy 2021 / 2022 – wybrane zagadnienia, najnowsze stanowiska Ministerstwa Pracy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


24 lis 2021 09:00-15:00

„Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne aspekty podatkowe 2021”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


23 lis 2021 09:00-15:00

„Prawo pracy – aktualizacja posiadanej wiedzy (praktyczne orzeczenia i stanowiska)”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


19 lis 2021 11:30-13:00

„Problematyczne zagadnienia związane z badaniami profilaktycznymi pracowników”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


19 lis 2021 09:00-15:00

„Przetwarzanie danych osobowych w Działach Kadr i HR w obecnym reżimie prawnym”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania


19 lis 2021 09:00-15:00

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2022 – najnowsze zmiany!”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


19 lis 2021 09:00-11:00

„Procedury zgłoszeń naruszeń prawa dla sygnalistów – co trzeba zrobić żeby uniknąć wysokich kar?”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


17 lis 2021 09:00-15:00

„Zasady poprawnego przejścia na elektroniczną dokumentację pracowniczą - audyt dokumentacji przed takim przejściem (przegląd stanowisk)”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


17-18 lis 2021

„Płace dla zaawansowanych – kurs ekspresowy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


16 lis 2021 09:00-15:00

„Inwentaryzacja majątku jednostki - inwentaryzacja w dobie pandemii koronawirusa”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


15 lis 2021 09:00-15:00

„Zmiany w zasiłkach i ubezpieczeniach 2021/2022”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


09 lis 2021 09:00-15:00

„VAT – NOWELIZACJA 2021”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


28 paź 2021 09:00-15:00

„Praktyczne i najważniejsze zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w kontekście zatrudnienia”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


27 paź 2021 09:00-15:00

„Lista płac w 2021 – nowości i kontrowersje”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


15 paź 2021 09:00-15:00

„Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w polskim prawie bilansowym i podatkowym”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


15 paź 2021 09:00-15:00

"Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2021 r. – najnowsze zmiany!"

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


14 paź 2021 09:00-15:00

„Zasady poprawnego przejścia na elektroniczną dokumentację pracowniczą – audyt dokumentacji przed takim przejściem (przegląd stanowisk)”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


07 paź 2021 09:00-15:00

„PODATKI DOCHODOWE 2021”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA 

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


30 wrz 2021 09:00-15:00

„Zasiłki w 2021 r.– Obowiązki płatnika składek z omówieniem najnowszych i planowanych zmian”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu online organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


24 wrz 2021 09:00-15:00

„VAT – NOWELIZACJA 2021”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


23 wrz 2021 09:00-15:00

„Przetwarzanie danych osobowych w Działach Kadr i HR w obecnym reżimie prawnym”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


22 wrz 2021 09:00-15:00

„Podstawa wymiaru zasiłku - zmiany 2021”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


21 wrz 2021 09:00-15:00

„Prawo pracy - aktualizacja posiadanej wiedzy (cz. II)”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


16 wrz 2021 09:00-15:00

„Prawo pracy - aktualizacja posiadanej wiedzy (cz. I)”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania


15-16 wrz 2021

„Płace dla zaawansowanych – kurs ekspresowy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


14 wrz 2021 09:00-15:00

„Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz samochód w firmie”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


10 wrz 2021 09:00-15:00

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2021 r. – najnowsze zmiany!”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


09 wrz 2021 09:00-15:00

„Zasady poprawnego przejścia na elektroniczną dokumentację pracowniczą – audyt dokumentacji przed takim przejściem (przegląd stanowisk)”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


18 cze 2021 09:00-15:00

„Przetwarzanie danych osobowych w Działach Kadr i HR w obecnym reżimie prawnym”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA.

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


17 cze 2021 09:00-15:00

„Audyt dokumentacji pracowniczej, w tym przed przejściem na dokumentację elektroniczną (przegląd stanowisk, pomocnicze wzory dokumentów)”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA.

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


16 cze 2021 09:00-15:00

„Lista płac w 2021 – nowości i kontrowersje”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA.

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


15 cze 2021 09:00-15:00

„Kadry 2021 - praktyczne rozwiązania, najnowsze zmiany”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA.

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


24 maj 2021 09:00-15:00

„Zatrudnienie cudzoziemców po zmianach - błędy w procedurze, kontrole państwowej inspekcji pracy i straży granicznej”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA.

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


21 maj 2021 09:00-15:00

„Zagadnienie dostępu nieruchomości do dróg w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA.

Miejsce: Internet (zoom).


19 maj 2021 09:00-14:30

„ZUS w praktyce –składki i zasiłki w 2021 r.”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA.

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


18 maj 2021 09:00-15:00

„Wszystko, co budzi wątpliwości: urlopy wypoczynkowe, inne urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA.

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


11 maj 2021 09:00-14:30

„Umowy cywilnoprawne 2021 – NAJNOWSZE ZMIANY”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA.

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


11 maj 2021 09:00-15:00

„PPK, medycyna pracy, czy zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa – zasady przekazywania danych osobowych pracowników”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA.

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


28 kwi 2021 09:00-14:30

„Umowy cywilnoprawne rozliczenia z ZUS-em”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


23 kwi 2021 09:00-15:00

„Kontrole PIP w zakresie czasu pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony przed zakażeniem Covid-19 – jak się przygotować”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


22 kwi 2021 09:00-15:00

„Przetwarzanie danych osobowych w Działach Kadr i HR w obecnym reżimie prawnym”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


21 kwi 2021 09:00-15:00

„Lista płac w 2021 – nowości i kontrowersje”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania


20 kwi 2021 09:00-15:00

„Pułapki w prawie pracy cz. III cykl nie tylko dla początkujących: Obowiązek posiadania i stosowania wymaganych procedur (polityk) oraz Regulaminów”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


20 kwi 2021 09:00-13:30

„Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców - przygotowanie dokumentacji do legalnego pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, kontrole państwowej inspekcji pracy i straży granicznej”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


19 kwi 2021 10:00-13:15

„Uzyskiwanie pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2021 r. – dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacje, ZFRON, nowe przepisy, nowe formularze PFRON”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania


09 kwi 2021 09:00-15:00

„Kadry 2021 - praktyczne rozwiązania, najnowsze zmiany”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


29 mar 2021 09:00-14:30

„Korekta listy płac, rozliczenia z ZUS i US”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


25 mar 2021 09:00-15:00

„Praktyczne warsztaty z zakresu stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy w 2021 r. z uwzględnieniem specyfiki COVID 19”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


24 mar 2021 09:00-15:00

„Lista płac w 2021 – nowości i kontrowersje”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


23 mar 2021 09:00-14:30

„ZUS w praktyce –składki i zasiłki w 2021 r.”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


19 mar 2021 09:00-15:00

„EMERYTURY 2021 [Kompendium], w tym najnowsze zmiany legislacyjne planowane na 2021-2022”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


18-19 mar 2021

„Wszystko co budzi wątpliwości w zakresie nawiązywania i zmiany stosunku pracy oraz rozwiązywania umów o pracę (przegląd stanowisk i orzecznictwa Sądu Najwyższego)”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

 

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


17 mar 2021 09:00-15:00

„Jak zgodnie z RODO chronić dane osobowe u i przez pracodawców”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


12 mar 2021 09:00-15:00

„Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w 2021 r.”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


10 mar 2021 09:00-15:00

„Kadry 2021 - praktyczne rozwiązania, najnowsze zmiany”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


26 lut 2021 09:00-15:00

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2021 r. – najnowsze zmiany!”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


26 lut 2021 09:00-15:00

„Praktyczne warsztaty z zakresu stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy w 2021 r. z uwzględnieniem specyfiki COVID 19”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


25 lut 2021 09:00-14:30

„Umowy cywilnoprawne 2021 – NAJNOWSZE ZMIANY”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


22 lut 2021 10:00-13:15

„Kontrola, w tym monitorowanie pracowników w pracy zdalnej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


22 lut 2021 09:00-13:30

„Nowelizacja przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz wątpliwości dotyczące legalnego pobytu i pracy cudzoziemców w dobie COVID-19”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


19 lut 2021 09:00-15:00

„Przetwarzanie danych osobowych w Działach Kadr i HR w obecnym reżimie prawnym”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


25 sty 2021 09:00-15:00

„Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w 2021 r.”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


25 sty 2021 09:00-13:30

„Nowelizacja przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz wątpliwości dotyczące legalnego pobytu i pracy cudzoziemców w dobie COVID-19”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


22 sty 2021 09:00-15:00

„Lista płac 2021”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


20 sty 2021 09:00-15:00

„Obowiązki pracodawcy na przełomie roku – Kadry i płace”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


19 sty 2021 09:00-15:00

„Pułapki w prawie pracy – cykl dla początkujących cz. I - Jakich błędów unikać przy nawiązywaniu umów o pracę i kontynuowaniu zatrudnienia na podstawie kolejnych stosunków pracy (możliwość skorzystania z praktycznych wzorów dokumentów)”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


18 sty 2021 09:00-15:00

„Audyt dokumentacji pracowniczej – jak uporządkować dokumentację pracowniczą i poprawnie sporządzić wymagane dokumenty (praca w oparciu o praktyczne wzory)”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


18 sty 2021 09:00-15:00

„Praktyczne i najważniejsze zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w kontekście zatrudnienia”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


08 sty 2021 09:00-15:00

„PPK a lista płac 2021”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


21 gru 2020 09:00-15:00

„Dokumentacja pracownicza w 2021 r. – które dokumenty, jak prawidłowo gromadzić oraz przechowywać a także omówienie powiązanych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


18 gru 2020 09:00-15:00

„ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE” Kompendium

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


17 gru 2020 09:00-15:00

„Problematyczne kwestie dotyczące prawa pracy – podsumowanie. Przegląd wykładni, opublikowanych stanowisk, wyroków, zmian w przepisach”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


16 gru 2020 09:00-15:00

„Zadania, prawa, obowiązki, status Inspektora Ochrony Danych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


15 gru 2020 09:00-15:00

„Praca zdalna – Problematyczne zagadnienia i praktyczne rozwiązania prawne, nadchodzące zmiany przepisów”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


15 gru 2020 09:00-12:00

„PEFRON - praktyczne rozwiązania, optymalne kalkulowanie wpłat”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


11 gru 2020 09:00-15:00

„Przetwarzanie danych osobowych w Działach Kadr i HR w obecnym reżimie prawnym”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

 

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


11 gru 2020 09:00-13:30

„Praktyczne aspekty zatrudnienia cudzoziemców - legalizacja, umowy, wymagania, praca tymczasowa, outsourcing”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


27 lis 2020 09:00-15:00

„Lista płac 2021”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


26 lis 2020 09:00-15:00

„Ochrona danych osobowych w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych kandydatów do pracy”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


24 lis 2020 09:00-15:00

„Praca zdalna – praktyczne problemy związane z jej stosowaniem u pracodawców, aktualizacja posiadanej wiedzy, planowane nowe regulacje”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


20 lis 2020 09:00-15:00

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


18 lis 2020 09:00-12:00

„Monitorowanie pracowników – czy i w jakim zakresie dopuszczalne zgodnie z RODO”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


13 lis 2020 09:00-15:00

„PPK a lista płac”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


13 lis 2020 09:00-15:00

„Prawo pracy dla działu Kadr – szkolenie dla zaawansowanych (przegląd trudnych przypadków, wykładni i orzecznictwa)”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


06 lis 2020 09:00-15:00

„Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika – regulacje prawne i zasady naliczania oraz zasady dokonywania potrąceń”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


04 lis 2020 09:00-15:00

„Poprawne sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy, odprawy wypłacane w związku z ustaniem zatrudnienia oraz zasady dochodzenia przez pracowników roszczeń ze stosunku pracy”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


30 paź 2020 09:00-15:00

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2020 r. - najnowsze zmiany!”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


26 paź 2020 09:00-15:00

„Czas pracy dla kierowników i bezpośrednich przełożonych - regulacje z zakresu czasu pracy niezbędne w zarządzaniu z uwzględnieniem wymogów pracy zdalnej"

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


23 paź 2020 09:00-15:00

„Przetwarzanie danych osobowych w Działach Kadr i HR w obecnym reżimie prawnym”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


23 paź 2020 09:00-15:00

„Prawo pracy dla kierowników i bezpośrednich przełożonych- regulacje z zakresu prawa pracy niezbędne w zarządzaniu, z uwzględnieniem wymogów pracy zdalnej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


16 paź 2020 09:00-15:00

„Pracownicze Plany Kapitałowe ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kadrowo-płacowych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanymprzez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


12 paź 2020 09:00-15:00

„Praca zdalna - zasady jej stosowania u pracodawców, aktualizacja posiadanej wiedzy, rekomendowane rozwiązania prawne”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


09 paź 2020 09:00-15:00

„Podatki a lista płac w 2020 - nowości i kontrowersje”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


08 paź 2020 09:00-15:00

„Problematyczne zagadnienia związane z dokumentacją pracowniczą i ochroną danych osobowych zawartych w dokumentach – przydatna wykładnia i nowe, praktyczne stanowiska”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


07 paź 2020 09:00-15:00

"Praca nadliczbowa dobowa, średniotygodniowa oraz praca ponadwymiarowa – rozliczanie, rekompensowanie oraz ewidencjonowanie takiej pracy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanymprzez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


30 cze 2020 09:00-13:00

„Urlop wypoczynkowy w pigułce - wszystko co trzeba wiedzieć o urlopie w tym roku”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


29 cze 2020 09:00-14:00

„Podatki a lista płac w 2020 nowości i kontrowersje”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


26 cze 2020 09:00-13:00

„Zasady prawa pracy przy przejściu z dokumentacji papierowej na elektroniczną”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


25 cze 2020 09:00-12:00

„Lista płac 2020 w czasie pandemii – Nowości związane z Tarczą Antykryzysową”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


24 cze 2020 09:00-12:00

„Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług - zmiany przepisów obowiązujące od dnia 30 lipca 2020 r.”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


23 cze 2020 09:00-15:00

„Płace 2020 kompleksowo”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


22 cze 2020 09:00-13:30

„Praktyczne aspekty zatrudnienia cudzoziemców - legalizacja, umowy, wymagania, praca tymczasowa, outsourcing”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


19 cze 2020 09:00-13:00

„Zapobieganie narażeniu na stygmatyzowanie, izolowanie od zespołu i pomijanie w życiu społeczności pracowników osób, które przeszły chorobę COVID-19”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


18 cze 2020 09:00-11:00

„Zmiany w sporządzaniu JPK VAT”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


16 cze 2020 09:00-13:00

„Raportowanie schematów podatkowych (MDR)”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


15 cze 2020 09:00-13:00

„ Dokumentacja pracownicza w nowej rzeczywistości - zasady poprawnego gromadzenia i przechowywania dokumentów”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


10 cze 2020 09:00-12:00

„ Praca zdalna u danego pracodawcy – rozwiązania prawne na teraz i na przyszłość”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


09 cze 2020 09:00-13:00

„Zatrudnienie pracownika na część etatu – teraz i na przyszłość z uwzględnieniem najnowszych zmian (w tym Tarcza 3.0 i 4.0)”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


08 cze 2020 09:00-10:30

„Ograniczenia pracy cudzoziemców”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


05 cze 2020 09:00-15:00

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2020 r. - najnowsze zmiany”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


04 cze 2020 09:00-13:00

„Dokumentacja pracownicza w nowej rzeczywistości - zasady poprawnego gromadzenia i przechowywania dokumentów"

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanymprzez Krakowski Holding Komunalny SA

 

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


25 maj 2020 09:00-11:00

„Zarządzanie czasem w warunkach pracy zdalnej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


22 maj 2020 09:00-11:00

„Uprawnienia pracodawcy w czasie epidemii” Jakie czynności pracodawca może, a jakich nie może wykonywać wobec pracownika w obecnym czasie z uwzględnieniem planowanych zmian.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


20 maj 2020 09:00-12:00

„Prawo pracy w czasach epidemii COVID19”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


18 maj 2020 09:00-11:00

„Przegląd możliwości przewidzianych w tarczy antykryzysowej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


15 maj 2020 09:00-12:00

„Lista płac 2020 w czasie pandemii”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).


02 kwi 2020 09:00-16:00

„VAT”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


01 kwi 2020 09:00-16:00

„Najważniejsze zmiany w CIT i PIT w 2019 r. i 2020 r.”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


27 mar 2020 09:00-15:00

„Ustawa o gospodarce nieruchomościami w praktyce organów administracji publicznej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


13 mar 2020 10:00-16:00

„PRAWO BUDOWLANE 2020”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


10 mar 2020 09:30-15:30

„NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


04 mar 2020 09:00-15:30

„Prawo pracy 2020 – najważniejsze interpretacje nowych przepisów, stanowiska urzędowe oraz dalsze planowane zmiany”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanymprzez Krakowski Holding Komunalny S.A. 

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


07 lis 2019 09:00-15:00

„PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ Z 2019 ROKU”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


18 paź 2019 10:00-16:00

„Proces inwestycyjny - jak sprawnie przygotować i zrealizować inwestycje budowlaną”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


11 paź 2019 09:00-15:00

„PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) NOWY OBOWIĄZEK PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OD 2019 R. - PRZEWIDZIANE PRAWEM ETAPY WDRAŻANIA”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


04 gru 2018 08:00-15:00

„Prawo pracy w 2019 roku i aktualności w 2018 roku”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


29-30 lis 2018

„Profesjonalna obsługa klienta”

Serdecznie zapraszam do udziału w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1


23 lis 2018 10:00-16:00

„NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


07 maj 2018 08:00-15:00

„Zakres zmian w prawie związanych z nową ustawą inwestycyjną dla pracowników organów jednostek samorządowych”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1


19-20 kwi 2018

„Współpraca w zespole”

Serdecznie zapraszam do udziału w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


09-10 kwi 2018

„Profesjonalna obsługa klienta”

Serdecznie zapraszam do udziału w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1


23 mar 2018 08:00-15:00

„Służebność przesyłu w praktyce i inne sposoby udostępniania nieruchomości na czas realizowania inwestycji liniowych”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


19 mar 2018 08:00-15:00

„Elektroniczne postępowanie przetargowe z uwzględnieniem zasad wchodzących w życie 18 kwietnia 2018 r.”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


06 mar 2018 08:00-15:00

„Unijna reforma ochrony danych osobowych - Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych a ustawa o ochronie danych osobowych”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


05 mar 2018 08:00-15:00

„Zmiany w podatku VAT w 2018 r.”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

 

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


02 mar 2018 10:00-16:00

„Prawo budowlane 2018 r.”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A. 

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


28 lut 2018 08:00-15:00

„Gospodarka nieruchomościami”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


12 gru 2017 08:00-15:00

"Kodeks pracy – aktualności i trudne tematy 2017/2018”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


21 lis 2017 08:00-15:00

Elektroniczne postępowanie przetargowe

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


17 lis 2017 10:00-16:00

„PRAWO BUDOWLANE 2017 i ustawa inwestycyjna”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


16 paź 2017 08:00-15:00

„Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 r. i projektowane istotne zmiany na 2018 r.”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.


06 paź 2017 08:00-15:00

„Ocena ofert przetargowych w praktyce”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny S.A.

 

Miejsce: Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.