Szkolenia

Najbliższe szkolenia

28 kwi 2021 09:00-14:30

„Umowy cywilnoprawne rozliczenia z ZUS-em”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


23 kwi 2021 09:00-15:00

„Kontrole PIP w zakresie czasu pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony przed zakażeniem Covid-19 – jak się przygotować”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


22 kwi 2021 09:00-15:00

„Przetwarzanie danych osobowych w Działach Kadr i HR w obecnym reżimie prawnym”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


21 kwi 2021 09:00-15:00

„Lista płac w 2021 – nowości i kontrowersje”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania


20 kwi 2021 09:00-13:30

„Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców - przygotowanie dokumentacji do legalnego pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, kontrole państwowej inspekcji pracy i straży granicznej”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


20 kwi 2021 09:00-15:00

„Pułapki w prawie pracy cz. III cykl nie tylko dla początkujących: Obowiązek posiadania i stosowania wymaganych procedur (polityk) oraz Regulaminów”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)


19 kwi 2021 10:00-13:15

„Uzyskiwanie pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2021 r. – dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacje, ZFRON, nowe przepisy, nowe formularze PFRON”

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym przez Krakowski Holding Komunalny SA

Miejsce: Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania