Szkolenia

„Prawo budowlane 2018 r.”

Adres:
Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.
Trener:

Mariola Berdysz – architekt, posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej.

Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej. Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Sieradzu (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Sieradzu w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (w latach 84 -94) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98).

Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (w latach 98 -02). Od 2001r jest dyrektorem w Fundacji Wszechnicy Budowlanej a od 2007 pełni także funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej  a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000. Odbyła staże zagraniczne w tym między innymi w Szwajcarii nt. System planowania przestrzennego i procedury uzyskiwania pozwoleń budowlanych w Szwajcarii i RFN w roku 1992 a także w Szkocji nt. „Strategies and Skills for Urban and Regional Growth for Urban and Regional Managers and Executives” w roku 1996 I we Francji nt.:”Local development and spatial managment in the European Union w roku 1997.  Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w  Consortium  of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi. Wykłada także na Politechnice Warszawskiej.

Termin:
02 mar 2018 10:00-16:00
Opis szkolenia:

 

 1. Projekt ustawy inwestycyjnej z 10 stycznia 2018 r. – zmiany w ustawie Prawo budowlane.
 2. Nowe definicje i zmiany definicji.
 3. Nowe regulacje w procedurach administracyjnych.
 4. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:
 • lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje tych zmian - zmiany od 1 stycznia 2017 r. i projektowane zmiany,
 • lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia - zmiany od 1 stycznia 2017r., 4 stycznia 2018 r. i projektowane zmiany,
 • pozwolenie na budowę:
  • odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – projektowane zmiany w zakresie uzyskiwania zgód na odstępstwo,
  • zawartość wniosku,
  • zmiany w procedurach uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i ich konsekwencje przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę ,
  • zmiany w procedurach pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenie robót:
  • milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu - zmiany od 1 stycznia 2017 r.,
  • sprzeciw,
  • nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem,
 • zmiany w procedurach zgłoszeń od 1 stycznia 2017 r.
 1. Projekt budowlany – projektowane zmiany:
 • części składowe: projekt inwestycyjny i projekt techniczny,
 • zakres projektu budowlanego - obowiązek wyznaczania obszaru oddziaływania,
 • zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę.

 

 1. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego:
 • obowiązki i uprawnienia – zmiany.
 1. Istotne i nieistotne odstąpienie
 2. Oddanie obiektu do użytkowania:
 • wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 • wymagalność pozwolenia na użytkowanie,
 • ograniczenie listy obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie,
 • dokumenty niezbędne w postępowaniu,
 • skrócenie terminów oczekiwania na milczącą zgodę i wprowadzenie wydawania zaświadczenia z urzędu od 1 stycznia 2017 r.
 1. Samowola budowlana - zmiany w postępowaniach legalizacyjnych.
 2. Utrzymanie obiektów budowlanych:
 • nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego – nowy instrument do egzekwowania obowiązku legalizacji.
 • nowe obowiązki właścicieli obiektów budowlanych.
 1. Inwestycje na gruntów KZN – specjalne uregulowania od 11 września 2017 r.
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 460 zł netto (tj. 565,80 zł brutto w tym 23% VAT) i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz wyżywienie.

Nasze szkolenia objęte są normą ISO 9001:2008.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
16.02.2018