Szkolenia

„Unijna reforma ochrony danych osobowych - Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych a ustawa o ochronie danych osobowych”

Adres:
Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.
Trener:

Monika Tarnawa – Zajączkowska - jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, radcą prawnym, wieloletnim etatowym członkiem samorządowego kolegium odwoławczego, doświadczonym trenerem z zakresu ochrony danych osobowych, postępowania administracyjnego i innych problemów z zakresu stosowania prawa materialnego, autorką publikacji z zakresu problemów powstałych na tle stosowania prawa, w tym również z zakresu ochrony danych osobowych.

Termin:
06 mar 2018 08:00-15:00
Opis szkolenia:
  1. Wprowadzenie:

- konieczność wdrożenia unijnego rozporządzenia w zakresie ochrony danych osobowych,

- zakres zmian jakie niesie ze sobą RODO,

- podstawowe pojęcia i zakres obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych (dane osobowe, zbiór danych, dopuszczalność przetwarzania danych osobowych).

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wchodzące w życie w dniu 25 maja 2018 r.:

- nowe definicje i doprecyzowanie starych,

- obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,

- kodeksy postępowania,

- certyfikacja,

- organ nadzorczy,

- Europejska rada ochrony danych osobowych,

- administracyjne kary pieniężne za nieprzestrzeganie rozporządzenia.

  1. Nowe obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe:

- rejestrowanie czynności przetwarzania,

- ocena skutków przetwarzania danych,

- projektowanie ochrony danych osobowych, obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych („prawo do bycia zapomnianym”),

- prawo osoby, której dane dotyczą do przenoszenia danych,

- niezwłoczne zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych.

  1. Inspektor ochrony danych:

- obowiązek wyznaczenia Inspektora ochrony danych w określonych warunkach,

- kwalifikacje stawiane Inspektorom ochrony danych osobowych,

- podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.

  1. Zakres zadań inspektora ochrony danych:

- informowanie osób o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,

- nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w miejscu przetwarzania,

- współpraca z organem nadzorczym,

- konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych.

  1. Rozwiązanie praktycznych problemów wynikłych na tle stosowania regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 320 zł netto (tj. 393,60 zł brutto w tym 23% VAT) i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz wyżywienie.

Nasze szkolenia objęte są normą ISO 9001:2008.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
21.02.2018
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


Lista uczestników