Szkolenia

„Przetwarzanie danych osobowych w Działach Kadr i HR w obecnym reżimie prawnym”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).
Trener:

Piotr Glen - Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Konsultant i ekspert w wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wolters Kluwer, LEX, czy Infor.pl . Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.

Termin:
18 cze 2021 09:00-15:00
Opis szkolenia:
 1. Zakres danych osobowych pracowników, które pracodawca może lub musi przetwarzać;
  - zmiany w art. 22[1] Kodeksu Pracy,
  - przykładowy wzór kwestionariusza osobowego z aktualnymi informacjami,
  - podstawy prawne przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem,
  - co zrobić z CV kandydata po zakończonej rekrutacji?
  - Przetwarzanie wizerunku pracownika, czy i kiedy konieczna jest zgoda?
 2. Pracodawca i dane osobowe pracownika w czasie epidemii;
  - mierzyć czy nie mierzyć temperaturę ciała pracownikom lub gościom, a jeśli tak, to na jakich zasadach i co zrobić później z taką informacją,
  - badanie na koronawirusa – klauzule informacyjne, oświadczenia pracowników, podstawy prawne
 3. Obowiązki informacyjne pracodawcy;
  - klauzule informacyjne dla pracowników, w tym związane z ZFŚS,
  - klauzule informacyjne (Polityki prywatności) dla kontrahentów, dla klientów
  - monitoring wizyjny – informacja o monitoringu, regulamin monitoringu wizyjnego u pracodawcy
 4. Dane szczególnej kategorii – dane „wrażliwe”
  - przetwarzanie danych o karalności – kiedy dozwolone, a kiedy wykluczone?
  - badanie trzeźwości pracowników – kontrowersje dotyczące kontroli w zakładzie pracy.
 5. Bezpieczeństwo osobowe – działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora;
  - pisemne upoważnienia do przetwarzania danych – dla kogo i co to znaczy,
  - zobowiązanie pracownika do przestrzegania zasad i przepisów ochrony danych oraz zachowania tajemnicy danych osobowych;
  - formy przeszkolenia pracowników z praktycznych aspektów ochrony danych;
  - broszura informacyjna dla pracownika z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych
 6. Poufność i integralność danych osobowych;
  - organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony,
  - przykłady incydentów ochrony danych i sposób postępowania z nimi,
  - zakres odpowiedzialności za naruszenie ochrony danych,
 7. Zasady i bezpieczeństwo pracy zdalnej;
  - jak zorganizować pracę zdalną w firmie – checklista dla działów HR,
  - porady UODO dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych podczas pracy poza biurem,
  - regulamin pracy zdalnej.


Wszystkie wspomniane w planie szkolenia wzory regulaminów, broszur, instrukcji będą dostępne dla uczestników w ramach materiałów szkoleniowych.

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 350 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
16.06.2021
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników