Szkolenia

„Przetwarzanie danych osobowych w Działach Kadr i HR w obecnym reżimie prawnym”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).
Trener:

Piotr Glen- Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Konsultant i ekspert w wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wolters Kluwer, LEX, czy Infor.pl . Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.

Termin:
23 wrz 2021 09:00-15:00
Opis szkolenia:

1. Zakres danych osobowych pracowników, które pracodawca może lub musi przetwarzać;

– zmiany w art. 22[1] Kodeksu Pracy,

– przykładowy wzór kwestionariusza osobowego z aktualnymi informacjami,

– podstawy prawne przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem,

– co zrobić z CV kandydata po zakończonej rekrutacji?

– Przetwarzanie wizerunku pracownika, czy i kiedy konieczna jest zgoda?

2. Pracodawca i dane osobowe pracownika w czasie epidemii;

– mierzyć czy nie mierzyć temperaturę ciała pracownikom lub gościom, a jeśli tak, to na jakich zasadach i co zrobić później z taką informacją,

– badanie na koronawirusa – klauzule informacyjne, oświadczenia pracowników, podstawy prawne

3. Obowiązki informacyjne pracodawcy;

– klauzule informacyjne dla pracowników, w tym związane z ZFŚS,

– klauzule informacyjne (Polityki prywatności) dla kontrahentów, dla klientów

– monitoring wizyjny – informacja o monitoringu, regulamin monitoringu wizyjnego u pracodawcy

4. Dane szczególnej kategorii – dane „wrażliwe”

– przetwarzanie danych o karalności – kiedy dozwolone, a kiedy wykluczone?

– badanie trzeźwości pracowników – kontrowersje dotyczące kontroli w zakładzie pracy.

5. Bezpieczeństwo osobowe – działania w celu zapewnienia, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia administratora, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora;

– pisemne upoważnienia do przetwarzania danych – dla kogo i co to znaczy,

– zobowiązanie pracownika do przestrzegania zasad i przepisów ochrony danych oraz zachowania tajemnicy danych osobowych;

– formy przeszkolenia pracowników z praktycznych aspektów ochrony danych;

– broszura informacyjna dla pracownika z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych

6. Poufność i integralność danych osobowych;

– organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony,

– przykłady incydentów ochrony danych i sposób postępowania z nimi,

– zakres odpowiedzialności za naruszenie ochrony danych,

7. Zasady i bezpieczeństwo pracy zdalnej;

– jak zorganizować pracę zdalną w firmie – checklista dla działów HR,

– porady UODO dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych podczas pracy poza biurem,

– regulamin pracy zdalnej.

 

Wszystkie wspomniane w planie szkolenia wzory regulaminów, broszur, instrukcji będą dostępne dla uczestników w ramach materiałów szkoleniowych.

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 350 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:
21.09.2021
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników