Szkolenia

„Zasiłki w 2021 r.– Obowiązki płatnika składek z omówieniem najnowszych i planowanych zmian”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).
Trener:

Andrzej Radzisław - jest radcą prawnym i ekspertem z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw ubezpieczeń społecznych, z ponad 15 stażem pracy w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek. Pracując w C/ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS. Prowadził wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych, w tym również dla pracowników Oddziałów ZUS.

Termin:
30 wrz 2021 09:00-15:00
Opis szkolenia:

1. Zmiany w ustawie zasiłkowej w 2022 r.

 • zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności do pracy
 • zmiany w ustalaniu podstaw wymiaru i wysokości zasiłków
 • skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia
 • omówienie innych zmian dotyczących zasiłków

2. Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne

 • okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 • wysokość świadczeń chorobowych
 • okres zasiłkowy i zasady jego liczenia
 • zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
 • dokumentowania uprawnień do świadczeń chorobowych

3. Zasiłek macierzyński:

 • za okres urlopu “podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
 • za okres urlopu rodzicielskiego:
  • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
  • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
 • zasiłek za okres urlopu ojcowskiego

4. Zasiłki opiekuńcze

 • Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach,
 • Prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
  • Ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
  • Zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

5. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń

 • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków) – analiza przypadków
 • przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe)
 • zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie)
 • składniki przysługujące do określonego terminu, zmiana przepisów płacowych a podstawa wymiaru zasiłków – analiza przypadków
 • podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia
 • kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić

6. Odpowiedzi na pytania

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 350 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
27.09.2021
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników