Szkolenia

„Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2022 – najnowsze zmiany!”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Monika Cieślak - Prawnik, długoletni szef działu personalnego, doświadczony praktyk od kilkunastu lat zajmujący się zagadnieniami związanymi z rachubą płac. Jej wiedza prawnicza w połączeniu z doświadczeniem zawodowym przekłada się na najwyższy poziom merytoryczny szkolenia i jednocześnie jego praktyczny charakter, uwzględniający aktualne problemy występujące w pracy działów kadrowo-płacowych. Autorka i współautorka wielu książek z zakresu rachuby płac i licznych artykułów poświęconych problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, publikowanych w wydawnictwach specjalistycznych.

Termin:
06 gru 2021 09:00-15:00
Opis szkolenia:

1.Nowości w 2021 i 2022 roku w praktyce

 • Polski Ład – jak wpłynie na opodatkowanie świadczeń socjalnych w 2022
 • Tarcza 4.0 – możliwość zawieszenia niektórych obowiązków dotyczących działalności ZFŚS i innych funduszy
 • Tarcza 4.0 – możliwość niestosowaniu postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, które określają wysokość odpisu na ZFŚS w wysokości wyższej niż ustawowa
 • Nowe wyższe zwolnienia podatkowe świadczeń finansowanych z ZFŚS – podniesienie limitu zwolnienia z 1000 zł rocznie do 2000 zł
 • Naliczanie odpisu socjalnego za 2021 r. – przykłady
 • Zwolnienie z podatku osób do 26 r.ż. a świadczenia z ZFŚS
 • Weryfikacja oświadczeń o sytuacji socjalnej a ochrona danych osobowych (RODO) – nowości obowiązujące od 4 maja 2019 r. w praktyce
 • Czy pracodawca musi brać pod uwagę dochody wszystkich członków rodziny rozdzielając świadczenia? – rewolucyjny wyrok SN czyli jak właściwie określać sytuację życiową, rodzinną i materialną?
 • Czy pracodawca może różnicować świadczenia i progi dochodowe dla pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów?
 • Świadczenie 500 plus, 300 plus a świadczenia z ZFŚS
 • Kiedy powstaje przychód z kafeterii? Czy w momencie doładowania punktów na platformie czy w momencie ich wykorzystania?
 • Najnowsze interpretacje podatkowe
 • Najnowsze interpretacje ZUS

2. Obowiązek tworzenia Funduszu

 • Zakres przedmiotowy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Pracodawcy zobowiązani do prowadzenia działalności socjalnej
 • Rezygnacja z Funduszu – procedura, terminy, przedstawiciel załogi
 • Przedmiot działalności socjalnej
 • Jakie świadczenia mogą być finansowane z Funduszu?
 • Jakie świadczenia nie mogą być finansowane z Funduszu?
 • Czy posiłki można finansować z ZFŚS?
 • Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu
 • Czy można pominąć osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych?
 • Wspólna działalność socjalna
 • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Kryteria udzielania pomocy socjalnej
 • Świadczenie urlopowe – alternatywa dla działalności socjalnej
 • Kalendarz obowiązków związanych z działalnością socjalną
 • Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodów

3. Technika naliczania wynagrodzenia pracowniczego a świadczenia z ZFŚS

 • Kiedy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń – wyrok TK z 8 lipca 2014 r.
 • Imprezy nie stanowią przychodu dla pracownika i dla byłego pracownika
 • Kiedy wycieczki nie stanowią przychodu dla pracownika i dla byłego pracownika?
 • Czy bilety do teatru stanowią przychód dla pracownika i dla byłego pracownika, jeśli służą integracji załogi?
 • Jak obliczyć pensję gdy pracownik otrzymuje świadczenia z ZFŚS?
 • Zwolnienia składkowe i podatkowe świadczeń z ZFŚS
 • Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne a świadczenia z ZFŚS
 • Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych a świadczenia z ZFŚS
 • Składniki finansowane z ZFŚS dla pracownika oskładkowanie i opodatkowanie – porównanie
 • Zestawienie świadczeń z ZFŚS pracownika wolnych od podatku i składek ZUS
 • Byli pracownicy a zwolnienia podatkowe
 • Świadczenie kompensacyjne a zwolnienia podatkowe
 • Zestawienie świadczeń z ZFŚS zleceniobiorcy wolnych od podatku i składek ZUS
 • Zestawienie świadczeń z ZFŚS emerytów – byłych pracowników wolnych od podatku i składek ZUS
 • Opodatkowanie świadczeń osób na urlopach wychowawczych – zmiana stanowiska w zakresie obowiązku pobrania zaliczki na podatek, gdy płatnik nie wypłaca świadczeń pieniężnych
 • Zwolnienie do 1000 zł (2000 zł) – definicje i warunki zastosowania
 • Usługi sportowe
 • Usługi finansowane z ZFŚS – wycieczki i wypoczynek dorosłych
 • Wypoczynek dzieci
 • Zapomogi
 • Pożyczki
 • Umorzone pożyczki
 • Żłobek, przedszkole
 • Czu osoba może skorzystać ze zwolnień pracowniczych i emerycki w jednym roku?
 • System informatyczny do zarządzania ZFŚS a zwolnienia podatkowe
 • Przedszkole, żłobek a vouchery opiekuńcze

4. Kto kontroluje ZFŚS?

 • Konsekwencje naruszania ustawy o ZFŚS
 • ZUS – jakie dokumenty sprawdzi ZUS, by zanegować zwolnienie ze składek ZUS świadczeń socjalnych?
 • Urząd Skarbowy a kontrola podatkowa świadczeń z ZFŚS.
 • PIP – najczęściej popełniane błędy przez pracodawców

5. Potrącenia z ZFŚS

6. Omówienie wzorów dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozdziału świadczeń z ZFŚS

7. Pytania i odpowiedzi.

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 350 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
02.12.2021
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników