Szkolenia

„Polski Ład: Płace dla zaawansowanych – kurs ekspresowy”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Monika Cieślak - Prawnik, długoletni szef działu personalnego, doświadczony praktyk od kilkunastu lat zajmujący się zagadnieniami związanymi z rachubą płac. Jej wiedza prawnicza w połączeniu z doświadczeniem zawodowym przekłada się na najwyższy poziom merytoryczny szkolenia i jednocześnie jego praktyczny charakter, uwzględniający aktualne problemy występujące w pracy działów kadrowo-płacowych. Autorka i współautorka wielu książek z zakresu rachuby płac i licznych artykułów poświęconych problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, publikowanych w wydawnictwach specjalistycznych.

Termin:
15-16 gru 2021
Opis szkolenia:

Kurs ma charakter szkoleniowo-warsztatowy – zagadnienia będą omawiane na przykładach z życia wziętych, uwzględniając błędy najczęściej występujące w naliczaniu wynagrodzeń. Kurs wymaga od uczestników znajomości naliczania poszczególnych składników wynagrodzeń. Prosimy aby każdy miał ze sobą kalkulator.

 

Każdy uczestnik otrzyma:

Książkę – Płace od A do Z w Pigułce – NOWOŚĆ, stan prawny na październik 2021

Będzie mógł wysłać pytania do trenera przed szkoleniem, zostaną one omówione podczas kursu

 

Dzień 1 – Pułapki w wyliczeniach obligatoryjnych składników wynagrodzenia pracownika

 1. Wynagrodzenie za pracę – jak płacić wynagrodzenie minimalne i składniki z nim związane na przełomie roku?
 2. Skutki zmiany wysokości wynagrodzenia i zmiany wymiaru etatu dla wyliczeń składników wynagrodzenia
 3. Wynagrodzenie za pracę pomniejszone – pomniejszanie za chorobę w lutym i grudniu oraz inne pomniejszenia
 4. Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy – jakie składniki wchodzą do podstawy zasiłkowej, uzupełnianie podstaw zasiłkowych
 5. Zasiłek macierzyński – kiedy płacimy 60%, kiedy 80%, a kiedy 100% podstawy zasiłkowej?
 6. Zasiłek opiekuńczy – limity: 14, 60 i 56 dni, definicja członka rodziny
 7. Wynagrodzenie za urlop
 • Składniki wchodzące do podstawy wynagrodzenia urlopowego.
 • Składniki, które nie wchodzą do podstawy wynagrodzenia urlopowego.
 • Wyliczanie wynagrodzenia urlopowego w praktyce systemów czasowych: stałej stawki miesięcznej i godzinowej.
 1. Ekwiwalent za urlop
 • Zasady uzupełniania podstaw urlopowych.
 • Kiedy wypłacamy ekwiwalent za urlop?
 1. Przypadki zastosowania zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 2. Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego
 3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 4. Dodatek za pracę w porze nocnej
 5. Odprawa rentowa lub emerytalna
 6. Odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę – jak wliczać zmienne składniki do podstawy?

 

Dzień 2 Potrącenia i premia uznaniowa w podstawach naliczenia poszczególnych składników wynagrodzenia

 1. Nagroda czyli premia uznaniowa w podstawach.
 2. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia chorobowego
 • Potrącenia obligatoryjne.
 • Maksymalna wysokość potrąceń.
 • Kwoty wolne od potrąceń.
 • Zbieg potrąceń.
 • Potrącenia fakultatywne.
 • Nadpłacone wynagrodzenie i potrącenia po ustaniu stosunku pracy.
 • Potrącenia z zasiłków.
 • Potrącenia z ZFŚS.
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
 1. Składniki fakultatywne, oskładkowanie i opodatkowanie – porównanie
 2. Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS
 • Zwolnienie do 380 zł – zasady.
 • Świadczenia pieniężne (przedpłacona karta płatnicza)
 • Świadczenia rzeczowe – paczki, bilety, karnety, inne
 • Kupony kulturalno-sportowe nie korzystają ze zwolnienia podatkowego.
 • Wycieczki i wypoczynek dorosłych, wypoczynek dzieci.
 • Zapomogi.
 • Pożyczki.
 • Imprezy firmowe, zawody sportowe, imprezy sportowe.
 • Świadczenia dla członków rodziny sfinansowane z ZFŚS.
 • Świadczenia dla emerytów i rencistów sfinansowane z ZFŚS.
 • Żłobek, przedszkole.
 • Opodatkowanie działalności socjalnej pracodawców nie tworzących ZFŚS
 1. Narzędzia pracy.
 • Komputer.
 • Samochód
 • Transport.
 • Ryczałt samochodowy.
 • Ubiór służbowy
 • Internet.
 • Świadczenia dla telepracowników
 1. Inne świadczenia
 • Nagroda jubileuszowa.
 • Nagrody rzeczowe, prezenty, kwiaty.
 • Odprawa emerytalna, odprawa rentowa.
 • Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy .
 • Odszkodowania wynikające z zakazu konkurencji.
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
 • Posiłki, diety.
 • Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy.
 • przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy.
 • Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.
 • Szkolenia, studia podyplomowe.
 • Dodatek uzupełniający 80% zasiłek.
 • Składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie absencji chorobowej.
 • Pożyczka.
 • Usługi medyczne, szczepienia i opieka medyczna.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Odsetki od nieterminowej wypłaty.
 • Wynajem mieszkania.
 • Świadczenia dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i macierzyńskim.
 • Praca zdalna.
 • Zasiłki a Covid.
 • Zwolnienia podatkowe i składkowe związane z pracą zdalną.

 

 

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 800 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
13.12.2021
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników