Szkolenia

„Lista płac w 2022 z uwzględnieniem zmian wynikających z Polskiego Ładu”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Monika Cieślak - Prawnik, długoletni szef działu personalnego, doświadczony praktyk od kilkunastu lat zajmujący się zagadnieniami związanymi z rachubą płac. Jej wiedza prawnicza w połączeniu z doświadczeniem zawodowym przekłada się na najwyższy poziom merytoryczny szkolenia i jednocześnie jego praktyczny charakter, uwzględniający aktualne problemy występujące w pracy działów kadrowo-płacowych. Autorka i współautorka wielu książek z zakresu rachuby płac i licznych artykułów poświęconych problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, publikowanych w wydawnictwach specjalistycznych.

Termin:
17 gru 2021 09:00-15:00
Opis szkolenia:
 1. Polski Ład – co przyniesie pracodawcom w zakresie naliczania wynagrodzeń?
  • brak odliczenia składki zdrowotnej,
  • podniesienie kwoty wolnej,
  • podniesienie progu skali podatkowej,
  • nowa ulga dla klasy średniej,
  • nowa ulga dla samotnych rodziców,
  • nowe grupy objęte zwolnieniem podatkowym ,,zerowy PIT”.
 2. Nowości w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach 2022 r.,
  • nowe zasady obliczania okresu zasiłkowego,
  • nowa długość okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia,
  • nowy okres na korekty deklaracji ubezpieczeniowych,
  • obowiązek posiadania PUE dla wszystkich płatników,
  • nowe uprawnienia ZUS w zakresie pozyskiwania informacji,
  • zmiany zasad zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków,
  • zmiany w ustawie wypadkowej,
  • kontrola –  nowe uprawnia ZUS,
  • roczny limit podstawy składek: emerytalnej i rentowych,
  • zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych w 2022 r.
  • zwolnienia składkowe – najnowsze orzecznictwo i indywidualne interpretacje.
 3. Zmiany w prawie związane z pandemią COVID-19
  • praca zdalna,
  • świadczenia związane z pracą zdalną – oskładkowanie i opodatkowanie,
  • możliwość pracy zdalnej na kwarantannie,
  • dwukrotna nowelizacja przepisów dotyczących badań lekarskich,
  • minimalizacja ryzyka zagrożenia zarażeniem COVID-19 w zakładzie pracy,
  • COVID-19 a zwiększona kwota wolna od potrąceń,
  • możliwość zmniejszenia wysokości odprawy wypłacanych na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych,
  • podwyższenie sankcji dla pracodawców zatrudniających dłużników, alimentacyjnych.
 4. Wynagrodzenie minimalne w 2022 r.
 5. Nowa wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
 6. Podatki
  • Praca zdalna a podatki
  • Najważniejsze wyroki i interpretacje podatkowe
  • Oświadczenia podatkowe w nowym roku
 7. PPK a lista płac – wybrane pułapki
 8. Prawo pracy – wybrane zmiany mające wpływ na listę płac w 2022 r.
 9. Pytania i odpowiedzi.
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 350 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
14.12.2021
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników