Szkolenia

„Nowy Ład Podatkowy”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Henryk Grychtoł - Trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca. Od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Termin:
26 sty 2022 09:00-15:00
Opis szkolenia:

1. Zmiany podatkowe związane z „Polskim Ładem”,rosnące obciążenia przedsiębiorców

 • Zmiana zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności po wycofaniu ich z działalności gospodarczej
 • Zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej
 • Wyłączeniu z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.
 • Podwyższenie kwoty wolnej z 8.000,- do 30.000,- zł
 • Podwyższenie progu podatkowego z 85.548,- zł do 120.000,- zł
 • Ulga dla „klasy średniej” – nowe rozwiązania
 • Ulgi na powrót, odliczana od podatku -dla osób, które zmieniły rezydencję podatkową na polską i które uzyskały dochody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z praw autorskich
 • Złagodzenia warunków wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Poszerzenia katalogu wydatków uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej i
 • preferencje dla rodziców wychowujących co najmniej 4 dzieci i dla emerytów pozostających na rynku pracy
 • Odformalizowanie zasad określania wzorów formularzy PIT
 • Ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej
 • Zmiany w naliczaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych
 • Ulga IP BOX dla piszących programy komputerowe – zmiany ulgi w „Polskim Ładzie”
 • Zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej
 • Ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek;
 • Ulga prowzrostowa – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów
 • Ulga IPO – dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w takie firmy
 • Ulga na robotyzację, polegającej na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów
 • Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym – nowe stawki opodatkowania – zmiany w zakresie definicji wolnych zawodów – skutki podatkowe – stopniowa likwidacja karty podatkowej

2. Składka zdrowotne na nowych zasadach

 • Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasada podatku liniowego (PDOF) – 4,9% (nie mniej niż 270,- zł) bez odliczenia od podatku
 • 9% od dochodu dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (progresywnie)
 • Ryczałtowcy – składka zdrowotna ustalona ma zostać na 3 poziomach w zależności od przychodu
 • Karta podatkowa – składka zdrowotna zryczałtowana na poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia

 

3. Skutki podatkowe rozwiązań wynikających z Tarczy Antykryzysowej:

 • Zwolnienie lub opodatkowanie w PIT niektórych świadczeń przyznawanych w związku z pandemią koronawirusa – informacje dla płatnika w tym skutki umorzenia subwencji z PFR

4. Pozostałe zmiany:

 • Rozliczanie spółek komandytowych po zmianach dokonanych w 2021 r
 • Zmiany w CIT Estońskim
 • Ulga konsolidacyjna dla podatników CIT rozszerzających działalność za granicą
 • Nowelizacja przepisów w zakresie podatku u źródła
 • Najem prywatny lub w ramach działalności – orzecznictwo, interpretacje i skutki uchwały NSA z 24 maja 2021r.
 • Orzecznictwo podatkowe dotyczące włączeń z kosztów podatkowych, związanych z
 • Orzecznictwo dotyczące kosztów podatkowych związanych z obowiązkiem regulowania świadczeń tzw. „mechanizmem podzielonej płatności”
 • Ulga na złe długi w podatku dochodowym – omówienie przepisów oraz orzecznictwa z uwzględnieniem zmian powstałych w trakcie 2020 i  2021r
 • Pozostałe zmiany
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 430 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
24.01.2022
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników