Szkolenia

„Polski Ład: Lista płac w 2022 w praktyce – wyliczenia i pułapki” Szkolenie uwzględnia Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Monika Cieślak - Prawnik, długoletni szef działu personalnego, doświadczony praktyk od kilkunastu lat zajmujący się zagadnieniami związanymi z rachubą płac. Jej wiedza prawnicza w połączeniu z doświadczeniem zawodowym przekłada się na najwyższy poziom merytoryczny szkolenia i jednocześnie jego praktyczny charakter, uwzględniający aktualne problemy występujące w pracy działów kadrowo-płacowych. Autorka i współautorka wielu książek z zakresu rachuby płac i licznych artykułów poświęconych problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, publikowanych w wydawnictwach specjalistycznych.

Termin:
27 sty 2022 09:00-15:00
Opis szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, wymaga znajomości podstawowych zasad naliczania wynagrodzeń, bowiem w czasie jego trwania będą prezentowane zasady  wyliczeń oraz uczestnicy będą wykonywać obliczenia brutto – netto z umowy o pracę, z umów cywilnoprawnych i z powołania.

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 28) – jego skutki dla poboru zaliczki na podatek, omówienie na przykładach praktycznych naliczania zaliczek.

2. Polski Ład – zmiany istotne dla płatnika w zakresie naliczania wynagrodzeń pracownika:

 • nowa skala podatkowa: podniesienie kwoty wolnej i podniesienie progu skali podatkowej, obowiązkowa progresja podatkowa dla pracownika,
 • likwidacja rozliczenia rodzica samotnie wychowującego dziecko i skutki dla wysokości zaliczki pobieranej przez płatnika,
 • nowa ulga dla klasy średniej – komu przysługuje i jak się ją oblicza?

 - omówienie wzorów z przykładami wyliczeń,

 - jakie składniki wynagrodzenia nie wchodzą do przychodu (A), od którego zależy zastosowanie ulgi?

 - jak działa ulga dla klasy średniej na poziomie zeznania rocznego i czy może być stracona na poziomie zeznania rocznego?

 - komu nie przysługuje ulga dla klasy średniej u pracodawcy?

 - czy przychody ze zlecenia i emerytury są sumowane do A?

 • co oznacza nowa ulga dla samotnych rodziców, zamiast wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla miesięcznych zaliczek w 2022 r.?
 • nowe zwolnienia podatkowe: powracający z zagranicy, rodzic 4+ dzieci, pracujący senior – przykłady rozliczeń pensji,
 • opodatkowanie samochodu służbowego używanego do celów prywatnych,
 • brak odliczenia składki zdrowotnej,
 • nowe ograniczenie składki zdrowotnej – przykładowe wyliczenia,
 • hipotetyczna składka zdrowotna – zasady zastosowania przy osobach uzyskujących przychody zwolnione z podatku na podstawie art. 21 PDOF,
 • zatrudnienie „na czarno” – konsekwencje podatkowe dla pracodawcy i pracownika,
 • wyliczenia przykładowych list płac.

3. Polski Ład – zmiany istotne dla płatnika w zakresie naliczania wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych:

 • nowa skala podatkowa: podniesienie progu skali podatkowej – brak obowiązkowej progresywnej skali przy umowach cywilnoprawnych,
 • nowe zwolnienia podatkowe: powracający z zagranicy, rodzic 4+ dzieci, pracujący senior – przykłady rozliczeń,
 • możliwość nienaliczania zaliczki na wniosek osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej – warunki złożenia oświadczenia,
 • brak odliczenia składki zdrowotnej,
 • nowe ograniczenie składki zdrowotnej – przykładowe wyliczenia,
 • hipotetyczna składka zdrowotna – zasady zastosowania,
 • przykłady wyliczeń.

4. Polski Ład – zmiany istotne dla płatnika w zakresie naliczania wynagrodzeń dla osób powołanych do pełnienia funkcji:

 • nowa skala podatkowa,
 • objęcie składką zdrowotną – przykłady rozliczeń,
 • możliwość nienaliczania zaliczki na wniosek osoby pełniącej funkcję za wynagrodzeniem,
 • brak odliczenia składki zdrowotnej,
 • przykładowe wyliczenia.

5. Przykładowe wzory nowych druków dotyczących podatków i składek pobieranych w 2022 r. przez płatników w związku z rozwiązaniami wprowadzonymi przez Polski Ład – ich omówienie.

6. Nowości w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach 2022 r.:

 • nowe zasady obliczania okresu zasiłkowego,
 • jednakowa wysokość zasiłku za pobyt w szpitalu,
 • nowe zasady ponownego ustalania podstawy zasiłkowej po przerwie,
 • nowa długość okresu zasiłkowego po ustaniu ubezpieczenia,
 • nowy okres na korekty deklaracji ubezpieczeniowych,
 • obowiązek posiadania PUE dla wszystkich płatników,
 • roczny limit podstawy składek: emerytalnej i rentowych,
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych w 2022 r. – przykłady praktyczne.

7. Wynagrodzenie minimalne w 2022 r.

8. Nowa wysokość minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.

9. Pytania i odpowiedzi.

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 430 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
25.01.2022
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników