Szkolenia

„NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM”

Adres:
Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.
Trener:

mgr inż. arch. Mariola Berdysz - Posiada uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej. Posiada także uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego Orzekała w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob. Odbyła staże zagraniczne w tym między innymi w Szwajcarii i RFN a także w Szkocji i we Francji . Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Prowadzi szkolenia z problematyki przepisów budowlanych i zagospodarowania przestrzennego, wykłada również na studiach podyplomowych prowadzonych przez Politechnikę Warszawska.

Termin:
23 lis 2018 10:00-16:00
Opis szkolenia:
 1. Spec ustawa mieszkaniowa – generalne regulacje i wpływ na stosowanie Prawa budowlanego.
 2. Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne.
 3. Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska.
 4. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:
 • lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje tych zmian - zmiany od 1 stycznia 2017 r. i 4 stycznia, 22 lutego, 14 lipca, 22 sierpnia 2018 r.
 •  lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia - zmiany od 1 stycznia 2017r. i 4 stycznia, 22 lutego, 14 lipca i 22 sierpnia 2018 r.
 •  pozwolenie na budowę – zmiany:
  • odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 22 sierpnia br.,
  • zawartość wniosku - nowe wzory wady i zalety,
  • zmiany w procedurach pozwolenia na budowę – zmiany wprowadzone spec ustawą mieszkaniową,
 • zgłoszenie robót:
  • milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu,
  • sprzeciw,
  • nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem,
  • zmiany w procedurach zgłoszeń.
 1. Projekt budowlany:
 • części składowe,
 • zakres projektu budowlanego - obowiązek wyznaczania obszaru oddziaływania,
 • zmiany wprowadzone spec ustawą mieszkaniową,
 • zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej,
 •  zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę.
 1. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego:
 • obowiązki i uprawnienia.
 1. Istotne odstąpienie – zmiana od 22 sierpnia 2018 r.
 2. Oddanie obiektu do użytkowania:
 • wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy,
 • wymagalność pozwolenia na użytkowanie,
 • ograniczenie listy obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie,
 • dokumenty niezbędne w postępowaniu,
 • zakres obowiązkowej kontroli – zmiana od 22 sierpnia 2018,
 • skrócenie terminów oczekiwania na milczącą zgodę i wprowadzenie wydawania zaświadczenia.
 1. Samowola budowlana -możliwość umorzenia opłaty legalizacyjne w całości lub w części.
 2. Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i zmiany przepisów.
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 460 zł netto (tj. 565,80 zł brutto w tym 23% VAT) i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz wyżywienie.

Nasze szkolenia objęte są normą ISO 9001:2008.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
16.11.2018
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


Lista uczestników