Szkolenia

„Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika – regulacje prawne i zasady naliczania oraz zasady dokonywania potrąceń”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Monika Cieślak - Prawnik, długoletni szef działu personalnego, doświadczony praktyk od kilkunastu lat zajmujący się zagadnieniami związanymi z rachubą płac. Jej wiedza prawnicza w połączeniu z doświadczeniem zawodowym przekłada się na najwyższy poziom merytoryczny szkolenia i jednocześnie jego praktyczny charakter, uwzględniający aktualne problemy występujące w pracy działów kadrowo-płacowych. Autorka i współautorka wielu książek z zakresu rachuby płac i licznych artykułów poświęconych problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, publikowanych w wydawnictwach specjalistycznych.

Termin:
20 maj 2022 09:00-15:00
Opis szkolenia:

1. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika

 • Wynagrodzenie za pracę
 • Wynagrodzenie za pracę pomniejszone
 • Wynagrodzenie za czas choroby
 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek macierzyński
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Składniki wchodzące do podstawy wynagrodzenia urlopowego
 • Składniki, które nie wchodzą do podstawy wynagrodzenia urlopowego
 • Premia uznaniowa w podstawie urlopowej
 • Wyliczanie wynagrodzenia urlopowego
 • Ekwiwalent za urlop
 • Przypadki zastosowania zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 • Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Dodatek za pracę w porze nocnej
 • Wynagrodzenie za dyżur
 • Wynagrodzenia za czas przestoju
 • Wynagrodzenia za pracę wykonaną wadliwie
 • Dodatek wyrównawczy
 • Odprawa rentowa lub emerytalna
 • Odprawa pośmiertna
 • Odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę

2. Wyliczenia obligatoryjnych składników wynagrodzenia

3. Potrącenia na liście płac

Pytania i odpowiedzi.

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 430 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
18.05.2022