Szkolenia

„Podróże służbowe, oddelegowanie, pojazd samochodowy w firmie w 2022 r.”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Henryk Grychtoł - Trener, doradca podatkowy, doświadczony i wieloletni wykładowca. Od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych. W 2007 roku zakończył szkolenie dla trenerów, w trakcie postępowania na biegłego rewidenta. Właściciel Kancelarii Podatkowej – Biura Rachunkowego, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Termin:
23 maj 2022 09:00-15:00
Opis szkolenia:

I. Podstawowe pojęcia i kategorie

1. Przepisy prawne regulujące podróże służbowe

 • Kodeks pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • ustawy podatkowe
 • zakładowe przepisy płacowe

2. Krajowe podróże służbowe

 • zasady ogólne
 • pisemne polecenie wyjazdu – „wystawienie delegacji”
 • skąd – dokąd, cel wyjazdu
 • diety
 • koszty przejazdów
 • nowe regulacje dot. odbywania podróży służbowych prywatnym samochodem
 • dojazdy do pracy, ryczałty
 • noclegi
 • dodatkowe świadczenia
 • kiedy i jak rozliczyć delegację
 • praktyczne rozliczanie podróży służbowych krajowych – ćwiczenia.

3. Zagraniczne podróże służbowe

 • polecenie wyjazdu
 • jeden lub więcej krajów docelowych
 • dojazd do i od granicy
 • czas pobytu za granicą
 • diety w pełnej i ograniczonej wysokości
 • pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia
 • rozliczenie i zwrot kosztów przejazdu, dojazdy miejscowe
 • rozliczenie kosztów noclegu – hotel, ryczałt
 • zaliczki na podróże zagraniczne i ich rozliczenie
 • ćwiczenia praktyczne, ustalanie kursów walut obcych, rozliczenia

4. Samochody w podróżach służbowych

5. Podróże służbowe pracowników jako koszt uzyskania przychodu

6. Podróże służbowe a przychód u pracownika

 • podatkowe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w spawie nieodpłatnych świadczeń
 • orzeczenie NSA dot. usług gastronomicznych jako kosztów uzyskania
 • nowe interpretacje Dyrektora KIS w tym zakresie

7. Ubezpieczenie uczestników podróży służbowej – zmiana stanowiska organów skarbowych

8. Rozliczenie zaliczek

 • zaliczki w walucie obcej, rozliczenie, kursy walut
 • zaliczka w ZLP – wydatki w walucie obcej, rozliczenie
 • poniesione koszty w walicie obcej – rozliczenie bilansowe i podatkowe.

9. Oddelegowanie a podróż służbowa

 • czym jest oddelegowanie, różnice między podróżą służbową a oddelegowanie
 • ustalanie wynagrodzenia za czas oddelegowania
 • czasowa zmiana warunków zatrudnienia – porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające
 • obowiązki pracodawcy związane z oddelegowaniem
 • rozliczenie wydatków i wynagrodzenia w okresie oddelegowania
 • inne wydatki – wynajem lokalu, budynku do potrzeb noclegu pracowników w kraju i za granicą, inne koszty
 • świadczenia na rzecz pracowników oddelegowanych – skutki podatkowe

– diety za czas oddelegowania

– zorganizowanie dowozu i powrotu pracowników oddelegowanych

– nocleg dla pracowników oddelegowanych

– inne nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy oddelegowanego i koszty uzyskania pracodawcy

10. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami (umowy cywilne)

11. Podróże służbowe właścicieli i udziałowców

12. Ewidencja księgowa w księgach rachunkowych i PKPiR

13. Aspekty podatkowe – koszty uzyskania u pracodawców i przychody podatkowe u „oddelegowanych”

 • przykłady i ćwiczenia kosztów i przychodów podatkowych.

14. PAKIET MOBILNOŚCI – zmiany w czasie pracy kierowców

 • pakiet mobilności – zmiany 2022
 • likwidacja podróży służbowych kierowców
 • ewidencja czasu pracy kierowcy 2022
 • czas pracy w porze nocnej – limit
 • inne zmiany dla przewoźników w 2022 roku
 • naruszenie pakietu mobilności – kary

II Pojazdy samochodowe

1. Odliczenie podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia samochodów:

 • nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia, WNT, importu, wytworzenia pojazdów samochodowych i ciężarowych – wyłączenia
 • limity odliczeń 50% podatku naliczonego od pojazdów samochodowych
 • ograniczone prawo do odliczenia również od paliwa i wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem samochodowym
 • obowiązek rejestracji (VAT-26) pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej
 • informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów
 • korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów (prawo i obowiązek)
 • VAT naliczony przy nabyciu, leasingu samochodu osobowego

– amortyzacja samochodów osobowych oddawanych w dzierżawę, najem lub leasing

2. Obowiązki rejestracyjne

 • deklaracja VAT-26 – terminy i zasady wypełnienia
 • obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu, regulamin rozliczania (weryfikacji jazd) pojazdu
 • zakres informacyjny ewidencji
 • obowiązki informacyjne w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu.

3. 2019 rok – nowe zasady amortyzacji, wydatków eksploatacyjnych i zasad leasingu samochodów osobowych w ustawach o PDOP i PDOF

 • definicja samochodu osobowego o pojazdy o szczególnej konstrukcji
 • odpisy amortyzacyjne w przypadku pojazdów elektrycznych i pozostałych
 • składka AC a koszt uzyskania
 • wydatki eksploatacyjne ( 100% ; 75% lub 29%) a ewidencja przebiegu pojazdu
 • samochód osobowy „prywatny” a wydatki eksploatacyjne jako koszt uzyskania
 • umowa „leasingu operacyjnego” zawarta do 31-12-2018
 • umowy leasingowe zawarte od 2019 roku
 • najem / leasing samochodu za granicą
 • leasing a wydatki eksploatacyjne
 • wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy od stycznia 2022
 • umowa najmu – dzierżawy zrównana z umowami leasingowymi (długoterminowe)
 • umowy najmu – dzierżawy zawarte na okres krótszy niż 6 m-cy (krótkoterminowe)
 • samochody służbowe używane na cele osobiste
 • Samochody prywatne wykorzystywane w działalności gospodarczej

4. Wyjaśnienia i interpretacje organów skarbowych oraz orzecznictwo sądów Administracyjnych

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 430 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
19.05.2022