Szkolenia

„Zarządzanie czasem własnym, organizacja pracy”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Izabella Gielnicka - Doświadczony Trener Biznesu, doradca w zakresie zarządzania, a zwłaszcza zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją organizacja i zarządzanie. Dysponuje praktyczną wiedzą i doświadczeniem z zakresu szkolenia niższej, średniej i wyższej kadry kierowniczej. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji w organizacji oraz kultury organizacyjnej i zarządzania międzykulturowego związaną z pracą na uczelni i doradztwem dla firm.

Termin:
23 maj 2022 09:00-15:00
Opis szkolenia:

Cel szkolenia: w jaki sposób podnieść efektywność pracy. Jak efektywnie zaplanować swój dzień/tydzień pracy. Kształtowanie umiejętności wskazania własnych nawyków, które regularnie ograniczają go w wykonywaniu pracy i pracy nad nimi.

Program szkolenia:

1. Istota zarządzania czasem własnym

 • Socjopsychologiczne uwarunkowania postrzegania czasu
 • Organizacja czasu jako podstawa sprawnego działania
 • Gospodarowanie czasem własnym i innych – dobre praktyki i przeszkadzające nawyki.

2. Cele jako główne czynniki motywujące do działania i usprawniające działania

 • Cele osobiste krótko- i długookresowe
 • Spójność celów osobistych z zawodowymi
 • Cel SMART a efektywność działań indywidualnych i zespołowych
 • Ustalenie kolejności zadań prowadzących do celu – priorytety i „ścieżka krytyczna”
 • Tydzień, miesiąc, rok – planowanie krótko – i długoterminowe i jego znaczenie

3. Organizacja pracy własnej

 • Istota i elementy pracy własnej
 • Uwarunkowania osobowościowe
 • Wpływ metod pracy własnej na organizację pracy zespołu
 • Metody doskonalenia pracy własnej
 • Planowanie pracy
 • Prowadzenie spotkań i zebrań

4. Przyczyny niesprawności zarządzania czasem własnym i innych

 • Przeciążenie pracą (syndrom nadgodzin)
 • Czynniki zakłócające
 • Przyczyny odwlekania działań / przekonania, emocje, nawyki , prokrastynacja/

5. Autodiagnoza:

 • Typowe przejawy niesprawności w gospodarowaniu czasem ze strony uczestników szkolenia
 • Implementacja poznanych technik w planowanie pracy i działania własne i zespołu

6. Podsumowanie szkolenia

 

Metody szkoleniowe zastosowane podczas szkolenia:

Ćwiczenia i zadania indywidualne i grupowe obejmujące metody zarządzania czasem menedżera i zespołu, a w szczególności:

 • poznanie przyczyn marnowania czasu,
 • zasady organizacji pracy własnej (działanie na własnym przykładzie),
 • zasady samokierowania,
 • zasady kontroli pracy własnej i wykorzystania czasu pracy własnej i podwładnych zbudowane na zasadzie koszyka zadań oraz metod pozwalających na zwiększenie efektywności planowania i wykonywania zadań.
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 430 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
19.05.2022
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników