Szkolenia

„ZUS w praktyce –składki i zasiłki w 2022 r. z uwzględnieniem zmian podatkowych wprowadzonych od 2022 r.”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Andrzej Radzisław - Jest radcą prawnym i ekspertem z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw ubezpieczeń społecznych, z ponad 15 stażem pracy w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek. Pracując w C/ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS. Prowadził wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych, w tym również dla pracowników Oddziałów ZUS.

Termin:
27 wrz 2022 09:00-15:00
Opis szkolenia:

1. Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców

a) umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS – definicja płatnika składek

b) umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy

c). przychody zwolnione od składek

d) rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,

e) wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy), a rozliczenia z ZUS-em

f) przekroczenie 30-krotności – obowiązki płatnika

 

2 ustalanie wynagrodzenia pracownika z umowy o pracę przy uwzględnieniu przepisów Polskiego Ładu

a) ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wyliczenie podstawy

b) podatek – podstawa opodatkowania, skala podatkowa, koszty uzyskania przychodów (ryczałtowe, 50%), ulga podatkowa, zaliczka na podatek

c) zwolnienia na podstawie Polskiego Ładu: na powrót, dla osób wychowujących 4-ro dzieci, dla seniorów

d) zwolnienie „zerowy PIT dla młodych”

e) zasady naliczania podatku w trakcie roku (przekroczenie progu podatkowego)

f) nowa skala podatkowa

 

3. Zbiegi tytułów ubezpieczeń – stan prawny na 2022 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:

a) umowy zlecenia- umowy o pracę,

b) umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni ,

c) umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

d) umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,

e) umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego,

f) umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,

g) umowy zlecenia z własnym pracownikiem

 

4. Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne:

a)wykazywanie przerw spowodowanych chorobą w raportach składanych do ZUS

b)rozliczanie składek gdy zwolnienie jest tylko na dni robocze bez sobót i niedziel

c) korekta dokumentów rozliczeniowych gdy wypłacone zostało wynagrodzenie za czas choroby zamiast wynagrodzenia chorobowego,

d) rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku przekroczenia 30-krotności,

e) rozliczanie składek za zleceniobiorcę który złożył błędne oświadczenie w zakresie rozliczania składek.

f) nielegalne zatrudnienie – zagrożenia dla płatnika

 

5. Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom

a) osoby przebywające na urlopach wychowawczych

b) osoby pobierające zasiłki macierzyńskie

c) kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności,

d) osoby pobierające stypendia,

 

6. Umowa o dzieło, a składki ZUS:

a) różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,

b) kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,

c) wskazówki praktyczne – jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,

d) konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,

e) jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia

 

7. Zmiany związane z planowanym wejściem w życie nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich i ojcowskich

a) nowy wymiar urlopu rodzicielskiego,

b) obowiązki płatnika w okresie przejściowym

c) nowa wysokość zasiłku macierzyńskiego

 

8. Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne

a) okresy wypłaty, okres wyczekiwania, okres zasiłkowy i zasady jego ustalania – zmiany dotyczące ustalania okresu zasiłkowego

b) kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują

c) kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich

d) dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa, ZLA), macierzyńskich, opiekuńczych

e) podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – premie i nagrody uwzględniane w podstawie, zmiana etatu a podstawa wymiaru zasiłku

f) przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków,

g) uzupełnianie wynagrodzenia

 

9. Zasiłki macierzyńskie

a) za okres urlopu macierzyńskiego

b) za okres urlopu rodzicielskiego

c) za okres urlopu ojcowskiego

d)wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy sposoby obliczania okresu wydłużenia

 

10. Zasiłek opiekuńczy

a) kiedy przysługuje

b) okres zasiłkowy

c) dokumenty do wypłaty

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 430 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
22.09.2022