Szkolenia

„Przyczyny i konsekwencje nakładanych przez UODO kar pieniężnych w kontekście odpowiedzialności pracodawców”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania)
Trener:

Piotr Glen - Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w bardzo wielu różnego rodzaju instytucjach. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Konsultant i ekspert w wiodących wydawnictwach i portalach prawniczych jak Wolters Kluwer, LEX, czy Infor.pl . Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.

Termin:
29 wrz 2022 09:00-15:00
Opis szkolenia:
 1. Omówienie najczęściej występujących przyczyn nakładania przez UODO kar pieniężnych . Dlaczego naruszenie ochrony danych spowodowało nałożenie kary?
 2. Jakie zagrożenia dla przetwarzania danych osobowych powinien brać pod uwagę Pracodawca, jako Administrator danych;
 3. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem. Zasada adekwatności – jak jej nie naruszyć;
 4. Obowiązki i odpowiedzialność pracowników działających z upoważnienia i na polecenie pracodawcy, jako administratora, mających dostęp do danych osobowych;
 5. Incydent, a naruszenie ochrony danych – czy, co i kiedy zgłaszać do UODO. Brak zgłoszenia naruszenia jedną z częstych przyczyn nałożenia kary finansowej;
 6. Jak powinno wyglądać i co zawierać zgłoszenie naruszenia ochrony danych;
 7. Prowadzenie rejestru incydentów;
 8. Polityka postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
 9. Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osoby fizycznej.
 10. Postępowanie administracyjne prowadzone przez UODO celem rozpatrzenia ewentualnego naruszenia. Na jakie pytania się przygotować, jak odpowiadać, aby uniknąć kary za brak współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. Organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. Jak wykazać ich adekwatność, skuteczność, stosowanie.
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 430 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
26.09.2022
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników