Szkolenia

Elektroniczne postępowanie przetargowe

Adres:
Kraków, Centrum konferencyjne MPK S.A., ul. J. Brożka 3, parter, sala nr 1.
Trener:

Prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak

Termin:
21 lis 2017 08:00-15:00
Opis szkolenia:

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy wykorzystują wiedzę potrzebną przy realizacji zamówień publicznych.

Tematyka szkolenia:

1. Informacje ogólne, regulacja prawna.

2. Wymagania dotyczące systemu  teleinformatycznego.

3. Identyfikacja elektroniczna.

4. Elektroniczna forma czynności prawnej, kwalifikowany podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna.  

5. Formaty danych.

6. Ochrona poufności i integralności ofert przetargowych  oraz  innych dokumentów, bezpieczne szyfrowane połączenie.

7. Zasady prawne komunikacji elektronicznej.

8. Przegląd  elektronicznych czynności przetargowych.

9. Jednolity europejski dokument zamówienia.

10. Weryfikacja  wiarygodności zwycięskiego oferenta.

11. Dokumentowanie wiarygodności wykonawcy w ramach tzw. procedury odwróconej.

12. Uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie dokumentów elektronicznych.

13. Prowadzenie protokołu postępowania.

14. Negocjacje elektroniczne, elektroniczne zapytanie o cenę.

15. Zawarcie umowy finalnej w formie elektronicznej.

16. Problematyka archiwizacji dokumentów.

17. Pozostałe zagadnienia, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 450 zł netto (tj. 553,50 zł brutto w tym 23% VAT) i obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu oraz wyżywienie.
Nasze szkolenia objęte są normą ISO 9001:2008.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
13.11.2017
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


Lista uczestników