Szkolenia

„Lista płac 2021”

Adres:
Internet (bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania).
Trener:

Monika Cieślak - prawnik, długoletni szef działu personalnego, doświadczony praktyk od kilkunastu lat zajmujący się zagadnieniami związanymi z rachubą płac. Jej wiedza prawnicza w połączeniu z doświadczeniem zawodowym przekłada się na najwyższy poziom merytoryczny szkolenia i jednocześnie jego praktyczny charakter, uwzględniający aktualne problemy występujące w pracy działów kadrowo-płacowych. Autorka i współautorka wielu książek z zakresu rachuby płac i licznych artykułów poświęconych problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, publikowanych w wydawnictwach specjalistycznych.

Termin:
27 lis 2020 09:00-15:00
Opis szkolenia:
 1. Wynagrodzenie minimalne w 2021 r.
  1.1. Zmiany w liście płac związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia minimalnego
  1.1.1. Wynagrodzenie zasadnicze
  1.1.2. Dodatek stażowy a wynagrodzenie minimalne
  1.1.3. Dodatek za pracę w porze nocnej
  1.1.4. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na praktykę absolwencką
  1.1.5. Kwoty wolne od potrąceń
  1.1.6. Inne składniki wynagrodzenia związane z wynagrodzeniem minimalnym
 1. Umowa zlecenie – nowa wysokość minimalnej stawki godzinowej
  2.1. Jak stosować regulacje związane z minimalną stawką godzinową
  2.2. Sposób obliczania i wypłaty wynagrodzenia od 1.1.2021 r.
  2.3 Wyjątki od zasady wypłaty minimalnego wynagrodzenia
 2. Podatki w 2021 r.
  3.1. Zwolnienie z podatku dla młodych do 26 r.ż.
  3.2. Skala podatkowa i kwota wolna od podatku w 2021 r.
  3.3. Koszty uzyskania przychodów w 2021 r.
  3.4. Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. - opodatkowanie świadczeń pracowniczych w najnowszych interpretacjach
  3.5. Nowe zwolnienia w podatku dochodowym w 2020 r i 2021 r. - zestawienie porównawcze
  3.6. Limit 50% kosztów uzyskania przychodów – zasady zastosowania od 1 stycznia 2021 r.
  3.7. Od kiedy stosujemy oświadczenia podatkowe o podwyższonych kosztach uzyskania, uldze podatkowej, inne?
  3.8. Samochód służbowy do użytku prywatnego i inne benefity.
 3. Składki ZUS w 2021 r.
  4.1. Wysokość składek i nowe limity w 2021
  4.2. Zasady oskładkowania umów zlecenia w 2021 r.
  4.3. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców w 2021 r.
  4.4. Umowa zlecenia, umowa o dzieło - definicje kodeksowe
  4.5. Orzecznictwo sądowe a kontrole ZUS
  4.6. Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy a zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych
 4. Pracownicze plany kapitałowe
  5. 1.1. Podstawowe definicje
  5.1.2. Umowa o zarządzanie i umowa o prowadzenie PPK
  5.1.3. Wpłaty do PPK, zasady obliczania i potrącania wpłat
  5.1.4. Kiedy powstaje przychód z wpłat pracodawcy – w momencie naliczenia wpłat czy wpłaty do PPK?
  5.1.5. Obowiązki podmiotów zatrudniających
  5.1.6. Sankcje karne
 5. Potrącenia na liście płac w 2021 r.
  6.1. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  6.2. Potrącenia z zasiłków – nowa kwota wolna od potrąceń
  6.3. Potrącenia ze świadczeń finansowanych z ZFŚS
  6.4. Potrącenia z umów cywilnoprawnych
 6. Najnowsze orzecznictwo SN w zakresie wynagrodzeń
 7. Premia uznaniowa w podstawach: zasiłkowej i urlopowej
 8. Interpretacje indywidualne ZUS i US w zakresie oskładkowania benefitów pracowniczych – nowości i kontrowersje.
 9. Składniki zwolnione ze składek ZUS i podatku – zestawienie porównawcze
Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu dla jednej osoby to 350 zł netto  i obejmuje  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prześlemy na wskazany adres e-mailowy w formie elektronicznej), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w formie elektronicznej. Do webinariów wykorzystujemy program Teams od Microsoft. Po dokonaniu płatności wyślemy do Państwa na wskazany adres e-mailowy link, po kliknięciu którego od razu połączą się Państwo z właściwym „pokojem” szkoleniowym.

Mamy wdrożony system zarządzania jakością według normy ISO 9001.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
26.11.2020
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu


* Pola wymagane
Lista uczestników