Usługi usuwania awarii oraz wsparcia technicznego dla urządzeń oraz instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (KHK/ZP/PN/25/2018)

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data zmiany: 22.02.2019
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 22.02.2019
SIWZ z załącznikami
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 22.02.2019
Klucz publiczny
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 22.02.2019
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Ewa Bylińska
Data publikacji: 27.03.2019
Ogłoszenie o unieważnieniu - część 1
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 08.04.2019
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 08.04.2019