Kapitały Spółki

W momencie zawiązania Spółki Akcyjnej Krakowskiego Holdingu Komunalnego kapitał akcyjny wniesiony do Spółki w formie pieniężnej wynosił 100.000 zł, a kapitał zapasowy 200.000 zł.

W wyniku wniesienia do KHK S.A. przez Gminę Miejską Kraków aportu w postaci akcji i udziałów Spółek mających utworzyć podatkową grupę kapitałową Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 20 września 1996 roku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego o kwotę 858.210.000 zł. Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy ww. podwyższenia, kapitał akcyjny KHK S.A. na koniec 1996 roku wynosił 858.310.000 zł.

Obecnie w wyniku kolejnych podwyższeń w latach 2000 - 2023 kapitał zakładowy KHK S.A. wynosi 1.390.650.000,00 zł.  

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Gmina Miejska Kraków.

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Administrator
Data zmiany: 10.05.2017
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 16.05.2017 zobacz
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 16.09.2017 zobacz
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 19.09.2017 zobacz
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 14.08.2018 zobacz
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 17.02.2019 zobacz
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 20.08.2019 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 07.07.2020 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 25.08.2021 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 14.10.2021 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 02.11.2022 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 03.02.2023 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 26.06.2023 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 16.10.2023