Zasady BHP

Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska - obowiązujące podmioty realizujące na rzecz KHK S.A. w Krakowie zamówienia w zakresie prac i usług oraz dzierżawców/najemców nieruchomości, lokali, maszyn i urządzeń Spółki.

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data zmiany: 22.08.2019 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 01.10.2019 zobacz
Informację zmienił: Dominik Szot
Data zmiany: 02.08.2023
Pliki do pobrania
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska - obowiązujące podmioty realizujące na rzecz KHK S.A. w Krakowie zamówienia w zakresie prac i usług oraz dzierżawców/najemców nieruchomości, lokali, maszyn i urządzeń Spółki.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 11.01.2021
Instrukcja transportu wewnątrz ZTPO
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 19.04.2021
Instrukcja spawalnicza
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 17.01.2023
Instrukcja EKSPLOATACJI urządzeń elektrycznych
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 05.04.2023
List wywozowy
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Dominik Szot
Data publikacji: 02.08.2023
List wywozowy
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Dominik Szot
Data publikacji: 02.08.2023
Instrukcja postępowania z sybstancjami chemicznymi i ich mieszaninamii
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 08.12.2023
Procedura informowania pracowników podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie ZTPO
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 14.12.2023
Wymagane dokumenty do procedury informowania pracowników podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie ZTPO
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 08.12.2023