Status prawny

Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie (KHK S.A.) został utworzony przez Gminę Miejską Kraków na podstawie Uchwały nr LV/488/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1996 roku zmienionej:

  • uchwałą Nr LXXVI/736/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 1997 r.
  • oraz uchwałą Nr LVI/710/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LV/488/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1996 r. w sprawie powołania KRAKOWSKIEGO HOLDINGU KOMUNALNEGO - Spółki Akcyjnej zmienionej uchwałą Nr LXXVI/736/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 1997 r. oraz w sprawie powierzenia Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu Spółka Akcyjna realizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.
    Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy w dniu 8 sierpnia 1996 roku.

W rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakówa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy spółka widnieje KRS pod numerem 000006301

Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (określany dalej jako K.s.h.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a także innych właściwych przepisów.

Zgodnie ze statutem Spółka ma na celu realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, w tym inwestycji, jak również podejmowania działań ważnych dla rozwoju Gminy, w szczególności polegających na przygotowaniu, budowie i eksploatacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Administrator
Data zmiany: 16.05.2017
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 17.05.2017
Pliki do pobrania
Statut
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Uchwała Nr LVI/710/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2008 roku
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Uchwała Nr LXXVI/736/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 1997 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA