Sprawozdania finansowe

Podstawowy składnik aktywów Spółki stanowią długoterminowe aktywa finansowe. Majątek ten to posiadane przez KHK S.A. akcje Spółek zależnych (MPEC S.A., MPK S.A., MPWiK S.A. ARM S.A.).

Ich wartość wyceniona metodą praw własności wynosi 2.077.566 tys. złotych (grudzień 2017 roku).

Wartość aktywów trwałych KHK S.A. wynosi obecnie 2.694.991 tys. złotych (grudzień 2017 roku).

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Administrator
Data zmiany: 16.05.2017
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 16.05.2017 zobacz
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 02.07.2017 zobacz
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 02.07.2017 zobacz
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 27.06.2018
Pliki do pobrania
Sprawozdanie finansowe KHK S.A za 2017 rok wraz z opinią biegłego
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGK za 2017 rok z opinią biegłego
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Sprawozdanie finansowe KHK S.A za 2016 rok wraz z raportem i opinią biegłego
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGK za 2016 rok z opinią i raportem z badania
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 02.07.2017
Sprawozdanie finansowe KHK S.A za 2015 rok wraz z raportem i opinią biegłego
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGK za 2015 rok z opinią i raportem z badania
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Sprawozdanie finansowe KHK S.A za 2014 rok wraz z raportem i opinią biegłego
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGK za 2014 rok z opinią i raportem z badania
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Sprawozdanie finansowe KHK S.A. za 2013 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGK za 2013 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Bilans KHK S.A. za 2012 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek wyników KHK S.A. za 2012 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek przepływów pieniężnych KHK S.A. za 2012 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Bilans Grupy za 2012 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek wyników Grupy za 2012 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek przepływów pieniężnych Grupy za 2012 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek wyników KHK S.A. za 2011 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Bilans KHK S.A. za 2011 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek przepływów pieniężnych KHK S.A. za 2011 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Bilans Grupy za 2011 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek wyników Grupy za 2011 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek przepływów pieniężnych Grupy za 2011 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017