Sprawozdania finansowe

Podstawowy składnik aktywów Spółki stanowią długoterminowe aktywa finansowe. Majątek ten to posiadane przez KHK S.A. akcje Spółek zależnych (MPEC S.A., MPK S.A., WMK S.A., Arena Kraków S.A. dawniej: ARM S.A.).

Ich wartość wyceniona metodą praw własności wynosi 2 678 231 511,54 złotych (grudzień 2023 roku).

Wartość aktywów trwałych KHK S.A. wynosi obecnie  3 138 125 328,92 złotych (grudzień 2023 roku).

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Administrator
Data zmiany: 16.05.2017
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 16.05.2017 zobacz
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 02.07.2017 zobacz
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 02.07.2017 zobacz
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 27.06.2018 zobacz
Informację zmienił: Administrator
Data zmiany: 17.06.2019 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 15.06.2020 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 10.06.2021 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 20.06.2022 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 20.06.2022 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 26.06.2023 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 27.06.2023 zobacz
Informację zmienił: Aleksander Zyga
Data zmiany: 05.04.2024
Pliki do pobrania
Sprawozdanie finansowe KHK S.A. za 2023 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 05.04.2024
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego KHK S.A. za 2023 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 05.04.2024
Errata do Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego KHK S.A. za 2023 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 05.04.2024
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 05.04.2024
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 05.04.2024
Sprawozdanie finansowe KHK S.A. za 2022 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 26.06.2023
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego KHK S.A. za 2022 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 26.06.2023
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 26.06.2023
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 26.06.2023
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 20.06.2022
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 20.06.2022
Sprawozdanie finansowe KHK S.A. za 2021 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 20.06.2022
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego KHK S.A. za 2021 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 20.06.2022
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 10.06.2021
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 10.06.2021
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego KHK S.A. za 2020 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 10.06.2021
Sprawozdanie finansowe KHK S.A. za 2020 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 10.06.2021
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego KHK S.A. za 2019 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Sprawozdanie finansowe KHK S.A. za 2019 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego KHK S.A. za 2018 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Sprawozdanie finansowe KHK S.A. za 2018 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Sprawozdanie finansowe KHK S.A za 2017 rok wraz z opinią biegłego
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGK za 2017 rok z opinią biegłego
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Sprawozdanie finansowe KHK S.A za 2016 rok wraz z raportem i opinią biegłego
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGK za 2016 rok z opinią i raportem z badania
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 02.07.2017
Sprawozdanie finansowe KHK S.A za 2015 rok wraz z raportem i opinią biegłego
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGK za 2015 rok z opinią i raportem z badania
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Sprawozdanie finansowe KHK S.A za 2014 rok wraz z raportem i opinią biegłego
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGK za 2014 rok z opinią i raportem z badania
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Sprawozdanie finansowe KHK S.A. za 2013 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PGK za 2013 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Bilans KHK S.A. za 2012 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek wyników KHK S.A. za 2012 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek przepływów pieniężnych KHK S.A. za 2012 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Bilans Grupy za 2012 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek wyników Grupy za 2012 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek przepływów pieniężnych Grupy za 2012 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek wyników KHK S.A. za 2011 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Bilans KHK S.A. za 2011 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek przepływów pieniężnych KHK S.A. za 2011 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Bilans Grupy za 2011 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek wyników Grupy za 2011 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017
Rachunek przepływów pieniężnych Grupy za 2011 rok
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Administrator
Data publikacji: 16.05.2017