Informacje nieudostępnione w biuletynie

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) informacje publiczne będące w posiadaniu KHK SA i nieudostępnione w Biuletynie mogą zostać udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku.

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data zmiany: 03.01.2020