Aktualności

Rekrutacja

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie pełni funkcję spółki dominującej w Podatkowej Grupie Kapitałowej. Od 2016 roku jest właścicielem i operatorem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, który zajmuje się utylizacją odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie poszukujemy Kandydata/Kandydatki na  stanowisko

AUTOMATYK ZMIANOWY

Miejsce pracy: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO)

 Oczekiwania: 

 • wykształcenie wyższe techniczne; inżynierskie (preferowane kierunku automatyka, robotyka, mechatronika, elektrotechnika)
 • umiejętność instalacji obsługi i programowania sterowników PLC ze szczególnym uwzględnieniem sterowników SIEMENS S7-300, S7-400/400H
 • umiejętność programowania i obsługi mikrosterowników
 • znajomość systemów wizualizacji procesów technologicznych SCADA w szczególności WinCC
 • znajomość systemów DCS ( mile widziana znajomość systemu Valmet/Metso DNA)
 • umiejętność programowania paneli operatorskich
 • znajomość układów oraz urządzeń analityki procesowej (mile widziana systemów pomiaru emisji CEMS)
 • znajomość doboru, parametryzacji oraz kalibracji urządzeń aparatury kontrolno-pomiarowej
 • znajomość napędów elektrycznych, pneumatycznych, pozycjonerów
 • znajomość zasad transmisji i przechowywania danych, zasad eksploatacji sieci, protokołów komunikacyjnych w tym Profibus, Modbus TCP, RTU, Industrial Ethernet, systemów operacyjnych, standardowych aplikacji
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • bardzo dobra umiejętność czytania schematów automatyki w tym schematów elektrycznych, hydraulicznych oraz pneumatycznych
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • motywacja do podnoszenia kwalifikacji
 • przywiązywanie wagi do kwestii bezpieczeństwa i ochrony środowiska
 • preferowane: posiadanie uprawnień SEP G1 kat. E w pełnym zakresie pkt 1,2,3 do 15 kV,4,9,10; G2  E  w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym, pkt 1-10
 • biegła znajomość języka polskiego

 Zakres zadań: 

 • przeprowadzanie przeglądów, napraw i konserwacji systemów automatyki
 • programowanie układów automatyki
 • zapewnienie sprawnego działania systemu DCS, sterowników PLC, układów transmisji danych oraz systemów wizualizacji, archiwizacji i zabezpieczeń
 • naprawa, konserwacja oraz kalibracja urządzeń AKPiA, urządzeń analityki procesowej, systemu ciągłego pomiaru emisji
 • naprawa i utrzymanie systemów łączności
 • rozpoznawanie i lokalizacja nieprawidłowości działania, diagnostyka awarii
 • regulacja i naprawa systemów sterowania

 

Oferujemy:

 • stabilne i atrakcyjne warunki pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • szansę zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego

w terminie do 27 listopada 2018 r. na adres: biuro@khk.krakow.pl

________________________________________________________

 

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018  roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. poz. 1000 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji)"

 

 

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, adres: 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@khk.krakow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji skutkuje wykluczeniem z procesu rekrutacji i usunięciem danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Pliki do pobrania
Ogłoszenie