Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do ZTPO KHK/ZP/PN/10/2019

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Ewa Bylińska
Data zmiany: 28.03.2019
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Ewa Bylińska
Data publikacji: 28.03.2019
SIWZ
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Ewa Bylińska
Data publikacji: 28.03.2019
Wyjaśnienia treści SIWZ
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Ewa Bylińska
Data publikacji: 29.03.2019
Zmiana treści SIWZ
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Ewa Bylińska
Data publikacji: 03.04.2019
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Ewa Bylińska
Data publikacji: 08.04.2019
Wynik postępowania
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Ewa Bylińska
Data publikacji: 15.04.2019