Dostawa zgrzebeł odżużlacza wraz z łańcuchami do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (KHK/ZP/PN/14/2019)

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Ewa Bylińska
Data zmiany: 21.05.2019
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Ewa Bylińska
Data publikacji: 21.05.2019
SIWZ
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Ewa Bylińska
Data publikacji: 21.05.2019
Wyjaśnienia treści SIWZ
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Ewa Bylińska
Data publikacji: 23.05.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 27.05.2019
Zmiana treści SIWZ
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 27.05.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Ewa Bylińska
Data publikacji: 04.06.2019
Zmiana treści SIWZ 2
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Ewa Bylińska
Data publikacji: 04.06.2019
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 11.06.2019
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 19.06.2019