Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. J. Giedroycia w Krakowie będącej elementem opracowania dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla "Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie"

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Administrator
Data zmiany: 06.09.2010
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6.09.2010 r. o godzinie 18:00 pod nr: 242685-2010
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Regulamin konkursu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Schemat plansz
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Odpowiedzi na pytania do Regulaminu konkursu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Lista uczestników zaproszonych do składania prac konkursowych
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - Ogłoszenie o wynikach konkursu przesłane w dniu 2010-11-16 o godzinie 07:36 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2010-11-16 o godzinie 07:36 pod numerem 323373-2010 lub
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU - Ogłoszenie o wynikach konkursu przesłane w dniu 2010-11-16 o godzinie 07:36 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2010-11-16 o godzinie 07:36 pod numerem 323373-2010 lub
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Zmiana ogłoszenia o wynikach konkursu została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2010-12-29 o godzinie 10:56 pod numerem 374151-2010 lub
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Zmiana ogłoszenia o wynikach konkursu została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2010-12-29 o godzinie 10:56 pod numerem 374151-2010 lub
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA