Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania na: Usługę usuwania awarii oraz wsparcia technicznego dla urządzeń zamontowanych na ZTPO

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Dawid Studencki
Data zmiany: 24.05.2018
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o dialogu technicznym - 24.05.2018 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Dawid Studencki
Data publikacji: 24.05.2018
Informacja o sprostowaniu ogłoszenia - 29.05.2018 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Dawid Studencki
Data publikacji: 29.05.2018
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: ekurek@khk.krakow.pl
Data publikacji: 31.08.2018