Sprzątanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów

Przetarg nieograniczony. Numer referencyjny postępowania: KHK/ZP/PN/3/2016
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data zmiany: 13.04.2016
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 13 kwietnia 2016 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 13.04.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z 13 kwietnia 2016 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 13.04.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z 13 kwietnia 2016 r. (wersja edytowalna)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 13.04.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z 13 kwietnia 2016 r. - rzuty pomieszczeń
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 13.04.2016
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z 13 kwietnia 2016 r. - rzuty elewacji
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 13.04.2016
Informacja o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 15 kwietnia 2016 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 15.04.2016
Informacja o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 15 kwietnia 2016 r. (wersja edytowalna)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 15.04.2016
Informacja o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 15 kwietnia 2016 r. - rzuty pomieszczeń
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 15.04.2016
Ujednolicona treść SIWZ z oznaczeniem zmian z 15 kwietnia 2016 r. (materiał informacyjny)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 15.04.2016
Informacja o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 20 kwietnia 2016 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 20.04.2016
Informacja o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 20 kwietnia 2016 r. (wersja edytowalna)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 20.04.2016
Informacja o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 20 kwietnia 2016 r. - rzuty pomieszczeń
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 20.04.2016
Informacja o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 20 kwietnia 2016 r. - rzuty elewacji
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 20.04.2016
Ujednolicona treść SIWZ z oznaczeniem zmian z 15 i 19 kwietnia 2016 r. (materiał informacyjny)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 20.04.2016
Informacja z otwarcia ofert z 27 kwietnia 2016 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 27.04.2016
Informacja z otwarcia ofert z 27 kwietnia 2016 r. (wersja edytowalna)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 27.04.2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 23 maja 2016 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 23.05.2016
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Dawid Studencki
Data publikacji: 08.06.2016