Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych

Przetarg nieograniczony. Numer referencyjny postępowania: 2/PN/2009

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę w zakresie tłumaczeń (z języka polskiego na język obcy, a także z języka obcego na język polski) na potrzeby Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. Opis przedmiotu zamówienia wg CPV: 79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, CPV: 79540000-1 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Administrator
Data zmiany: 27.03.2009
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.03.2009 r. o godzinie 08:33 pod nr: 79934-2009
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Ogłoszenie o postępowaniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (§9. pkt 1) nie powodująca korekty ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Protokół z otwarcia ofert
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2009 r. pod nr: 79934-2009
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA