Udzielanie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w związku z umową "Kontrakt nr 1: Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów"

Przetarg ograniczony. Numer referencyjny postępowania: KHK/ZP/PO/1/2014
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data zmiany: 04.02.2012
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 13 lutego 2014 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 04.02.2012
Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (formularze) z 13 lutego 2014 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 04.02.2012
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 18 lutego 2014 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 18.02.2014
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 14 lutego 2014 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Aleksander Zyga
Data publikacji: 14.02.2014
Wykaz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z 31 marca 2014 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 31.03.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 9 czerwca 2014 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 09.06.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 28 sierpnia 2014 r.
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Grzegorz Bednarczyk
Data publikacji: 03.09.2014