Wykonanie remontu dla zespołu turbina-generator SST-300 zainstalowanego i eksploatowanego na ZTPO o numerze seryjnym 5929 podczas postoju technologicznego ZTPO (KHK/ZP/PN/6/2019)

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data zmiany: 06.03.2019
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 06.03.2019
SIWZ z załącznikami
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 06.03.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 12.03.2019
Zmiana treści SIWZ
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 12.03.2019
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 14.03.2019
Zmodyfikowany SIWZ z załącznikami
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 14.03.2019
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (18.03.2019 r.)
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 18.03.2019
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 21.03.2019
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 10.04.2019