Wykonanie usługi polegającej na sukcesywnym odbiorze (transport i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie termicznej utylizacji odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (KHK/ZP/PN/23/2018)

Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA

Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data zmiany: 17.01.2019
Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 17.01.2019
SIWZ z załącznikami
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 17.01.2019
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e910df73-6614-4cc0-a21c-26de6e9cd1d7.asc
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 29.01.2019
wyjaśnienia i zmiana siwz - 1.02.2019 r..docx
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 01.02.2019
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 21.02.2019
sprostowanie informacji z otwarcia ofert.docx
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 22.02.2019
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Podmiot publikujący: Krakowski Holding Komunalny SA
Informację wytworzył: Paweł Urbańczyk
Data publikacji: 21.03.2019