Wielkość stężenia przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych (mg/m3), średnia 30-minutowa

Dane z dnia:
25.09.2022 19:30
Linia 1

Pył

0.060  mg/m3
Standard emisyjny: 30 mg/m3

Chlorowodór

1.900  mg/m3
Standard emisyjny: 60 mg/m3

Fluorowodór

0.000  mg/m3
Standard emisyjny: 4 mg/m3

Dwutlenek siarki

27.900  mg/m3
Standard emisyjny: 200 mg/m3

Tlenek węgla

8.850  mg/m3
Standard emisyjny: 100 mg/m3

Tlenki azotu

92.650  mg/m3
Standard emisyjny: 400 mg/m3

Całkowity węgiel organiczny

1.100  mg/m3
Standard emisyjny: 20 mg/m3
Linia 2

Pył

0.040  mg/m3
Standard emisyjny: 30 mg/m3

Chlorowodór

3.600  mg/m3
Standard emisyjny: 60 mg/m3

Fluorowodór

0.010  mg/m3
Standard emisyjny: 4 mg/m3

Dwutlenek siarki

20.200  mg/m3
Standard emisyjny: 200 mg/m3

Tlenek węgla

3.900  mg/m3
Standard emisyjny: 100 mg/m3

Tlenki azotu

109.000  mg/m3
Standard emisyjny: 400 mg/m3

Całkowity węgiel organiczny

0.500  mg/m3
Standard emisyjny: 20 mg/m3
Standardy Emisyjne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860) z późn. zm.
Ekospalarnia Kraków