Wielkość stężenia przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych (mg/m3), średnia 30-minutowa

Dane z dnia:
17.10.2019 02:30
Linia 1

Pył

0.910  mg/m3
Standard emisyjny: 30 mg/m3

Chlorowodór

3.400  mg/m3
Standard emisyjny: 60 mg/m3

Fluorowodór

0.030  mg/m3
Standard emisyjny: 4 mg/m3

Dwutlenek siarki

0.500  mg/m3
Standard emisyjny: 200 mg/m3

Tlenek węgla

14.000  mg/m3
Standard emisyjny: 100 mg/m3

Tlenki azotu

116.250  mg/m3
Standard emisyjny: 400 mg/m3

Całkowity węgiel organiczny

0.100  mg/m3
Standard emisyjny: 20 mg/m3
Linia 2

Pył

0.930  mg/m3
Standard emisyjny: 30 mg/m3

Chlorowodór

2.900  mg/m3
Standard emisyjny: 60 mg/m3

Fluorowodór

0.010  mg/m3
Standard emisyjny: 4 mg/m3

Dwutlenek siarki

2.800  mg/m3
Standard emisyjny: 200 mg/m3

Tlenek węgla

10.000  mg/m3
Standard emisyjny: 100 mg/m3

Tlenki azotu

128.000  mg/m3
Standard emisyjny: 400 mg/m3

Całkowity węgiel organiczny

0.100  mg/m3
Standard emisyjny: 20 mg/m3
Standardy Emisyjne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2018 poz. 680) z późn. zm.
Ekospalarnia Kraków