Wielkość stężenia przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych (mg/m3), średnia 30-minutowa

Dane z dnia:
30.09.2023 11:00
Linia 1

Pył

0.080  mg/m3
Standard emisyjny: 30 mg/m3

Chlorowodór

1.200  mg/m3
Standard emisyjny: 60 mg/m3

Fluorowodór

0.060  mg/m3
Standard emisyjny: 4 mg/m3

Dwutlenek siarki

22.300  mg/m3
Standard emisyjny: 200 mg/m3

Tlenek węgla

7.800  mg/m3
Standard emisyjny: 100 mg/m3

Tlenki azotu

98.600  mg/m3
Standard emisyjny: 400 mg/m3

Całkowity węgiel organiczny

0.000  mg/m3
Standard emisyjny: 20 mg/m3
Linia 2

Pył

0.000  mg/m3
Standard emisyjny: 30 mg/m3

Chlorowodór

0.000  mg/m3
Standard emisyjny: 60 mg/m3

Fluorowodór

0.320  mg/m3
Standard emisyjny: 4 mg/m3

Dwutlenek siarki

26.300  mg/m3
Standard emisyjny: 200 mg/m3

Tlenek węgla

7.400  mg/m3
Standard emisyjny: 100 mg/m3

Tlenki azotu

146.700  mg/m3
Standard emisyjny: 400 mg/m3

Całkowity węgiel organiczny

0.800  mg/m3
Standard emisyjny: 20 mg/m3
Standardy Emisyjne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860) z późn. zm.
Ekospalarnia Kraków