Wielkość stężenia przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych (mg/m3), średnia 30-minutowa

Dane z dnia:
17.02.2018 23:30
Linia 1

Pył

0.000  mg/m3
Standard emisyjny: 30 mg/m3

Chlorowodór

0.000  mg/m3
Standard emisyjny: 60 mg/m3

Fluorowodór

0.040  mg/m3
Standard emisyjny: 4 mg/m3

Dwutlenek siarki

0.000  mg/m3
Standard emisyjny: 200 mg/m3

Tlenek węgla

16.200  mg/m3
Standard emisyjny: 100 mg/m3

Tlenki azotu

136.250  mg/m3
Standard emisyjny: 400 mg/m3

Całkowity węgiel organiczny

0.080  mg/m3
Standard emisyjny: 20 mg/m3
Linia 2

Pył

0.550  mg/m3
Standard emisyjny: 30 mg/m3

Chlorowodór

0.080  mg/m3
Standard emisyjny: 60 mg/m3

Fluorowodór

0.000  mg/m3
Standard emisyjny: 4 mg/m3

Dwutlenek siarki

6.800  mg/m3
Standard emisyjny: 200 mg/m3

Tlenek węgla

69.000  mg/m3
Standard emisyjny: 100 mg/m3

Tlenki azotu

115.350  mg/m3
Standard emisyjny: 400 mg/m3

Całkowity węgiel organiczny

0.000  mg/m3
Standard emisyjny: 20 mg/m3
Standardy Emisyjne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Ekospalarnia Kraków