Wielkość stężenia przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych (mg/m3), średnia 30-minutowa

Dane z dnia:
06.07.2020 01:00
Linia 1

Pył

1.160  mg/m3
Standard emisyjny: 30 mg/m3

Chlorowodór

0.200  mg/m3
Standard emisyjny: 60 mg/m3

Fluorowodór

0.020  mg/m3
Standard emisyjny: 4 mg/m3

Dwutlenek siarki

16.100  mg/m3
Standard emisyjny: 200 mg/m3

Tlenek węgla

13.700  mg/m3
Standard emisyjny: 100 mg/m3

Tlenki azotu

126.600  mg/m3
Standard emisyjny: 400 mg/m3

Całkowity węgiel organiczny

0.700  mg/m3
Standard emisyjny: 20 mg/m3
Linia 2

Pył

0.880  mg/m3
Standard emisyjny: 30 mg/m3

Chlorowodór

0.000  mg/m3
Standard emisyjny: 60 mg/m3

Fluorowodór

0.010  mg/m3
Standard emisyjny: 4 mg/m3

Dwutlenek siarki

24.300  mg/m3
Standard emisyjny: 200 mg/m3

Tlenek węgla

8.800  mg/m3
Standard emisyjny: 100 mg/m3

Tlenki azotu

138.400  mg/m3
Standard emisyjny: 400 mg/m3

Całkowity węgiel organiczny

0.000  mg/m3
Standard emisyjny: 20 mg/m3
Standardy Emisyjne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2018 poz. 680) z późn. zm.
Ekospalarnia Kraków