Wielkość stężenia przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych (mg/m3), średnia 30-minutowa

Dane z dnia:
16.08.2018 20:00
Linia 1

Pył

0.200  mg/m3
Standard emisyjny: 30 mg/m3

Chlorowodór

0.570  mg/m3
Standard emisyjny: 60 mg/m3

Fluorowodór

0.000  mg/m3
Standard emisyjny: 4 mg/m3

Dwutlenek siarki

15.100  mg/m3
Standard emisyjny: 200 mg/m3

Tlenek węgla

25.000  mg/m3
Standard emisyjny: 100 mg/m3

Tlenki azotu

60.700  mg/m3
Standard emisyjny: 400 mg/m3

Całkowity węgiel organiczny

0.320  mg/m3
Standard emisyjny: 20 mg/m3
Linia 2

Pył

0.000  mg/m3
Standard emisyjny: 30 mg/m3

Chlorowodór

3.630  mg/m3
Standard emisyjny: 60 mg/m3

Fluorowodór

0.010  mg/m3
Standard emisyjny: 4 mg/m3

Dwutlenek siarki

6.400  mg/m3
Standard emisyjny: 200 mg/m3

Tlenek węgla

14.000  mg/m3
Standard emisyjny: 100 mg/m3

Tlenki azotu

89.500  mg/m3
Standard emisyjny: 400 mg/m3

Całkowity węgiel organiczny

0.000  mg/m3
Standard emisyjny: 20 mg/m3
Standardy Emisyjne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546 z późn. zm.).
Ekospalarnia Kraków