Edukacja ekologiczna

Na terenie Ekospalarni prowadzone są działania edukacyjne w ramach uruchomionej 1 października 2016 roku ścieżki edukacyjnej. Do zwiedzania ścieżki zapraszamy zorganizowane grupy m.in. dzieci i młodzieży szkolnej, studentów oraz specjalistów w dziedzinie gospodarki komunalnej. Zwiedzanie jest bezpłatne dla szkół i uczelni wyższych z Krakowa i Małopolski. W każdy wtorek od godziny 8:00 do 14:00 pracownicy KHK S.A. oprowadzają wycieczki po terenie zakładu. W każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 14:00 zorganizowane jest zwiedzanie dla osób indywidualnych.

Spotkania mają na celu uświadomienie zwiedzającym roli prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w mieście. Treści i merytoryka są dopasowane do odpowiedniej grupy wiekowej. Ścieżka została zaprojektowana w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo dla zwiedzających. Do tego celu poszczególne jej odcinki zostały odpowiednio przygotowane i wyposażone w niezbędne instalacje oraz architektoniczne elementy zabezpieczające takie jak balustrady, okna szklone szkłem bezpiecznym itp.

Ścieżka edukacyjna przybliża najważniejsze części procesu termicznego przekształcania odpadów:
Przywóz i rozładunek odpadów do bunkra
Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych
Oczyszczanie spalin
Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej
Zagospodarowanie odpadów procesowych

 

Uczestnicy nie mają bezpośredniego kontaktu z odpadami.

Szkoła jest zobowiązana do zapewnienia odpowiedniej liczby opiekunów. Szacowany czas trwania wycieczki to 1 godzina.

Rekomendujemy dojazd pod sam zakład wynajętym autobusem; zapewniamy miejsce do jego zaparkowania.

Grupy zorganizowane
Osoby indywidualne