Aktualności

1100 propozycji w 11 edycji krakowskiego Budżetu Obywatelskiego

1100 zadań zostało zgłoszonych do 11. edycji budżetu obywatelskiego. Z tej liczby aż 872 wnioski dotyczą zadań w dzielnicach, natomiast 228 to projekty ogólnomiejskie. Na wszystkie przedsięwzięcia przewidziano 46 mln zł. W tej kwocie na projekty dzielnicowe do dyspozycji mieszkańców jest 36,8 mln zł, a na zadania ogólnomiejskie – 9,2 mln zł.

Aby projekt był ważny, wnioskodawcy w ciągu 10 dni od dnia złożenia projektu muszą dostarczyć listę poparcia dla swojego pomysłu. Wymagane jest 15 podpisów od mieszkańców dzielnicy – w przypadku projektów dzielnicowych, a także 15 podpisów mieszkańców Krakowa – w przypadku projektów ogólnomiejskich.

Uzupełnioną listę poparcia można wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, 30–703 Kraków, ul. Jana Dekerta 24 lub dostarczyć bezpośrednio na dzienniki podawcze Urzędu Miasta Krakowa.

Wnioski czeka także weryfikacja formalno-merytoryczna, która potrwa do 14 czerwca. Natomiast lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, zostanie ogłoszona do 16 lipca. Mieszkańcy będą mogli głosować od 13 do 26 września.

Szczegóły na stronie internetowej budzet.krakow.pl.