25-lat

25 lat KHK SA

2021 rokiem jubileuszy KHK SA i Ekospalarni

Rok 2021 jest dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA i spółek wchodzących w skład grupy podatkowo-kapitałowej rokiem wyjątkowym. Mija 25 lat od powstania KHK SA i 5 lat od wybudowania i oddania do eksploatacji Ekospalarni.

Przez cały rok będziemy przedstawiać Państwu historyczne i współczesne oblicze zarówno KHK SA jak i całej grupy kapitałowej. Opowiemy o początkach firmy, jej rozwoju, współczesnym obliczu i planach na przyszłość.

W 1996 roku, roku powstania KHK SA w skład grupy podatkowej krakowskich spółek komunalnych weszły: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA (aktualnie Wodociągi Miasta Krakowa SA) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (aktualnie MPK SA). W tamtym czasie powstanie grupy było niezwykle nowatorskim rozwiązaniem, nieznanym w innych miastach Polski. Nadrzędnym celem utworzenia grupy kapitałowej krakowskich przedsiębiorstw komunalnych było doprowadzenie do uzyskania przez nią statusu podatkowej grupy kapitałowej. Pozwoliło to na osiągniecie znacznych oszczędności podatkowych (w latach 1996 – 2019 w wysokości ok 112 mln. zł), które w całości zostały przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę miejską.

W ciągu 25 lat wiele się zmieniło. Z biegiem czasu do grupy podatkowo-kapitałowej dołączyła Agencja Rozwoju Miasta SA w Krakowie (ARM SA) – obecnie, po zmianie nazwy Arena Kraków SA, spółka zarządzająca jedną z największych i najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych w Polsce.

Z kolei sama spółka dominująca, Krakowski Holding Komunalny SA na początku XXI wieku otrzymała od władz Krakowa niezwykle trudne i ważne zadanie - wybudowanie Ekospalarni. Przygotowanie dokumentacji do przetargu, konkurs architektoniczny, wybór lokalizacji, konsultacje społeczne i przygotowanie wniosku o dofinansowanie budowy zakładu ze środków europejskich trwało dobrych kilka lat. Sama budowa – zaledwie dwa lata. W grudniu 2015 roku instalacja rozpoczęła pracę. W czerwcu 2016 roku Ekospalarnia została przejęta do eksploatacji przez KHK SA. Od tego czasu mija już 5 lat dobrej, bezproblemowej pracy zakładu. Ta strategiczna dla miasta inwestycja przetwarza odpady nienadające się już do recyklingu i jednocześnie produkuje dla mieszkańców Krakowa prąd i ciepło. Instalacja jest stale modernizowana, a w planie na najbliższe lata jest wzbogacenie jej o dodatkową instalację odzysku ciepła ze spalin oraz zakład odzysku energii.

KHK SA wraz z Ekospalarnią oraz spółkami grupy podatkowo-kapitałowej idzie z duchem czasu. Odpowiada na wyzwania związane z dbałością o otaczające nas środowisko, zapobieganiem skutkom zmian klimatycznych, prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne, angażuje się w kwestie związane z dalszym rozwojem alternatywnych źródeł energii. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte przez 25 lat funkcjonowania będą nadal wykorzystywane dla rozwoju Krakowa i poprawy komfortu życia jego mieszkańców.