O nas

Kariera

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie pełni funkcję spółki dominującej w Podatkowej Grupie Kapitałowej. Od 2016 roku jest właścicielem i operatorem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, który zajmuje się utylizacją odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie poszukujemy Kandydata/Kandydatki na  stanowisko Koordynator ds. administracyjnych (praca na zastępstwo)

Miejsce pracy: Krakowski Holding komunalny S.A. w Krakowie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów

 Oczekiwania:

 wyższe wykształcenie

 • znajomość zagadnień związanych z:
 • funkcjonowaniem grupy kapitałowej KHK S.A.,
 • gospodarowaniem odpadami,
 • ochroną środowiska,
 • procesami w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów,
 • umiejętności komunikacyjne, pracy w zespole i współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi oraz firmami zewnętrznymi,
 • planowania zadań krótko i długoterminowych,
 • umiejętność zarządzania korespondencją, przygotowania dokumentacji do archiwizacji,
 • zarządzania priorytetami na stanowisku pracy,
 • kreatywność,
 • asertywność,
 • samodzielność,
 • wysoka kultura osobista,
 • skuteczność w realizowaniu zadań,
 • operatywność w działaniu,
 • umiejętności interpersonalne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, ERP.

 

Zakres zadań:

 

 • koordynacja, nadzorowanie i monitorowanie logistyki dostaw odpadów w zakresie ilości i jakości odpadów zapewniających w przyszłości prawidłowe funkcjonowanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO),
 • kreowanie nowych i optymalizowanie istniejących rozwiązań w obszarze logistyki,
 • prowadzenie kalendarza spotkań i korespondencji Dyrektora ZTPO,
 • przygotowywanie dokumentacji i informacji na spotkania Dyrektora ZTPO,
 • współtworzenie i kompleksowy nadzór nad realizacją procedur jakości, środowiskowych oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy w ZTPO,
 • koordynacja wdrożenia i utrzymywania systemów zarządzania w ZTPO,
 • przeprowadzanie bieżących analiz jakości, nadzór nad pomiarami, jakościowa analiza i ocena materiałów i gotowych produktów,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem i archiwizacją dokumentacji w ZTPO,
 • nadzór nad właściwą dyscypliną pracy w komórkach organizacyjnych ZTPO,
 • organizowanie spotkań na zlecenie Dyrektora ZTPO,
 • sporządzenia notatek lub protokołów ze spotkań.

 

Oferujemy:

 

 • umowę na zastępstwo
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • szansę zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego

 

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego

w terminie do 25 maja 2018 r. na adres: biuro@khk.krakow.pl

________________________________________________________

 

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)"

 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

 

 

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, adres: 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@khk.krakow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji skutkuje wykluczeniem z procesu rekrutacji i usunięciem danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 


21.05.2018

Rekrutacja


Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie pełni funkcję spółki dominującej w Podatkowej Grupie Kapitałowej. Od 2016 roku jest właścicielem i operatorem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, który zajmuje się utylizacją odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej. Obecnie poszukujemy Kandydata/Kandydatki na  stanowisko Operator procesu technologicznego

Miejsce pracy: Krakowski Holding komunalny S.A. w Krakowie, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów

 Oczekiwania:

 • wykształcenie -  minimum zawodowe techniczne
 • 2 lata doświadczenia w branży związanej z przetwarzaniem odpadów lub cementowni
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • sumienność , zdolność do pracy w zespole,
 • zdolność do wykonywania pracy fizycznej i w hałasie,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • preferowane: posiadanie uprawnień do obsługi wózków widłowych oraz uprawnień SEP kat. E G 1.

Zakres zadań:

 • obsługa logistyki żużli, popiołów i złomu,
 • obsługa urządzeń węzła waloryzacji żużla,
 • obsługa urządzeń węzła stabilizacji i zestalania popiołów,
 • nadzór nad właściwym przebiegiem procesu zestalania odpadów.
 • wykonywanie przeglądów powierzonych do obsługi maszyn, urządzeń oraz sprzętu mobilnego,
 • utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzeń technologicznych,
 • obsługa wózka widłowego (transportowanie odpadów),
 • prowadzenie procesów waloryzacji żużla, odzysku metali żelaznych i nieżelaznych oraz procesów stabilizacji i zestalania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, instrukcjami i procedurami.

 Oferujemy:

 stabilne i atrakcyjne warunki pracy

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • szansę zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego

 Osoby zainteresowane ofertą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego

w terminie do 1 czerwca 2018 r. na adres: biuro@khk.krakow.pl

________________________________________________________

 

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji"

 

Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie, adres: 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@khk.krakow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie procesu rekrutacji skutkuje wykluczeniem z procesu rekrutacji i usunięciem danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 


Pliki do pobrania
Koordynator ds. administracyjnych.pdf