O nas

Władze spółki

Walne Zgromadzenie

Prezydent Miasta Krakowa wykonuje wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia Spółki.

Rada Nadzorcza

Tadeusz Tatara 
Krzysztof Kowal
Aleksandra Czekaj – Dancewicz
Tomasz Falkowicz 
Paweł Węgrzyn 
Wacław Skubida 

Zarząd

Tadeusz Trzmiel  - Prezes Zarządu
Grzegorz Ostrzołek - Wiceprezes Zarządu
Jakub Bator - Członek Zarządu
Marcin Kandefer - Członek Zarządu
Witold Śmiałek - Członek Zarządu