O nas

Historia spółki

Utworzenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. wynikało z opracowanej z inicjatywy Rady i Zarządu Miasta Krakowa koncepcji działalności podatkowej grupy kapitałowej (PGK) krakowskich spółek komunalnych. Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie (KHK S.A.) został utworzony na podstawie Uchwały nr LV/488/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1996 roku i zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy w dniu 8 sierpnia 1996 roku.

Od momentu powstania KHK S.A. jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Kraków.

Działalność grupy kapitałowej krakowskich spółek komunalnych rozpoczęła się z dniem 25 października 1996 roku, czyli od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy - Rejestrowy wniesienia przez Gminę Miejską Kraków wszystkich akcji i udziałów największych firm komunalnych do nowoutworzonej spółki Krakowski Holding Komunalny S.A.

Nadrzędnym celem utworzenia grupy kapitałowej krakowskich przedsiębiorstw komunalnych było doprowadzenie do uzyskania przez nią statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK).

Na mocy Uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2008 roku (uchwała nr LVI/710/08) Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. zostało powierzone przygotowanie projektu, budowa i eksploatacja Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarni).

Obecnie podstawowym zadaniem, jakie realizuje Krakowski Holding Komunalny S.A. jest eksploatacja Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Działalnością przeważającą Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. wg klasyfikacji PKD 2007 jest PKD 3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE.

Pliki do pobrania
Uchwała nr LV/488/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1996 roku