O nas

Badania społeczne

„Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa” to cykliczny projekt realizowany od 1999 roku na zlecenie Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., mający na celu poznanie opinii mieszkańców Krakowa na temat świadczonych usług oraz postrzegania miejskich spółek komunalnych:

  • Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.,
  • Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.,
  • Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (wcześniejsza nazwa - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.)
  • Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A.,
  • Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o..

Dodatkowo badania mają na celu:

  • zbadanie stopnia znajomości mieszkańców Krakowa działalności poszczególnych miejskich spółek komunalnych oraz rozpoznawalności ich logotypów,
  • zbadanie stopnia obciążenia budżetów gospodarstw domowych mieszkańców Krakowa wydatkami na usługi komunalne (dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej),
  • zbadanie postaw mieszkańców dotyczących nowych rozwiązań i usług proponowanych przez poszczególne spółki,
  • zbadanie opinii dotyczących gospodarki odpadami prowadzonej na terenie miasta.

Badania społeczne prowadzone są wśród reprezentatywnej grupy stałych, dorosłych mieszkańców Krakowa, reprezentujących każdą z 18 dzielnic samorządowych. Respondentami w badaniu są osoby decyzyjne w gospodarstwach domowych (właściciele, bądź główni najemcy lokalu), którzy potrafią podać szczegółowe dane na temat płaconych rachunków oraz są w stanie odnieść się do jakości świadczonych w mieście usług komunalnych.

Pliki do pobrania
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Podsumowanie wyników - 2019
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Podsumowanie wyników - 2018
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Podsumowanie wyników - 2017
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Podsumowanie wyników - 2016
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Podsumowanie wyników - 2015
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Podsumowanie wyników - 2014
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Podsumowanie wyników - 2013
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Podsumowanie wyników - 2012
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Streszczenie - 2011
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Streszczenie - 2010
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Streszczenie - 2009
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Streszczenie - 2008
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Prezentacja - 2007
Usługi komunalne w opiniach - 2007 - podsumowanie wyników.pdf
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Prezentacja - 2006
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Prezentacja - 2005
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Prezentacja - 2004
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Prezentacja - 2003
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Podsumowanie - 2002
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Podsumowanie - 2001
Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa - Podsumowanie - 2000